Nieuws
Agenda

Norm voor identificatie van algen en zeewier ter commentaar

Het normontwerp EN 17477 ‘Algen en algenproducten – Identificatie van debiomassa van microalgen, macroalgen, cyanobacteriën en Labyrinthulomycetes – Detectie en identificatie met behulp van morfologische en/of moleculaire methoden’ is ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 1 april 2020.

Aantonen welke soort alg of zeewier in een voedings- of cosmeticaproduct zit is van groot belang, bijvoorbeeld in verband met kwaliteitscontrole. Deze norm biedt daarvoor een gestandaardiseerde methode. Zowel DNA-methoden als klassieke methoden met een microscoop komen in de norm aan bod. Ook bij het handelsverkeer tussen bedrijven, die algen aanbieden, algen bewerken en/of producten uit algen verkopen, kan deze norm worden gebruikt voor contractteksten.

Algen en algenproducten

Algenproducten zijn steeds vaker in de supermarkt verkrijgbaar. De olie van algen kan worden gebruikt voor gezonde voedingssupplementen. Daarnaast kunnen ze ook als bron dienen voor energie (zoals vermeld staat in het Klimaatakkoord). Er is steeds meer aandacht voor toepassing van algen en zeewier. Dat is de reden dat de Europese Commissie aan CEN de opdracht heeft gegeven om hiervoor tien Europese normen te ontwikkelen. 

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2020 commentaar indienen op het Europese normontwerp (prEN) 17477. Commentaar indienen is mogelijk door gebruik te maken van een commentaarformulier, dit kan worden opgevraagd door dit formulier in te vullen. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, consultant Energie, telefoon 015 2 690 406 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Dat kan via deelname aan de normcommissie ‘Algen en algenproducten’. Voor meer informatie, zie www.nen.nl/algen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar energy@nen.nl.