Nieuws
Agenda

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies geopend

Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 86,1 mln. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.
Voor de Topsector Energiestudies is € 6 mln beschikbaar.
U kunt aanvragen van 15 januari 2020, 09.00 uur tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur.

Projecten met langere looptijd

Nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, zijn de doelstellingen voor de lange termijn duidelijker dan ooit. Daarmee is er een helder meerjarig beeld van de innovaties die Nederland nodig heeft. Vandaar dat de DEI+ nu voor alle thema’s projecten ondersteunt met een looptijd tot 4 jaar.

Budget DEI+

De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Dit jaar is er 1 totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering, waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen.

Aardgasloos

Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke projecten nodig. Het budget voor dit thema is € 9 miljoen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema Circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal 4 jaar.

Meer weten?

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Topsector Energiestudies