Nieuws
Agenda

NEN verduidelijkt eisen aan biodiesel

Nederlandse pompstations verkopen de laatste jaren steeds meer soorten biodiesel. Afgelopen winter hebben meer pompeigenaren en automobilisten problemen met deze brandstof ervaren. Om de kwaliteit van biodiesel te verbeteren, heeft NEN het voorwoord bij de Europese biodieselspecificatie aangepast.

Biodiesel is een dieselbrandstof met eigenschappen die sterk overeenkomen met gewone diesel. De brandstof wordt gemaakt door het chemisch bewerken (veresteren) van vetzuren. De grondstof daarvoor kan raapzaadolie, zonnebloemolie, maar ook gebruikt frituurvet zijn. Het uiteindelijke product moet voldoen aan de norm voor biodiesel, NEN-EN 14214. Daarin zijn eisen opgenomen die de operabiliteit bij lagere temperaturen moeten garanderen. Voor winter en zomer zijn er afwijkende eisen.

Oplossingsgericht
De eisen zijn nu verduidelijkt in het nieuwe nationale voorwoord. NEN-EN 14214+A2:2019 geeft aanwijzingen voor leveranciers om op een alternatieve manier – door het meten van onverzadigde mono-glyceriden – aan de eisen te voldoen. Leveranciers worden opgeroepen de aanwijzingen vanaf deze winter al ter harte te nemen.

Meer informatie en deelnemen
Voor meer informatie over de brandstoffen en consumenten labels kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’ houdt zich bezig met biodiesel en bio-ethanol naast een breed scala aan (alternatieve) brandstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar energy@nen.nl.