Nieuws
Agenda

SeaBioComp: naar biobased composieten voor de maritieme- en waterbouwsector

SeaBioComp is een nieuwe Interreg 2Zeeën samenwerkingsproject, om innovatief biobased composiet te ontwikkelen en testen dat gebruikt kan worden in de maritieme sector. Composiet bestaat uit een vezel en een bindmiddel, bijvoorbeeld een hars. Ook worden analytische tools ontwikkeld die de duurzaamheid en impact op het maritieme milieu van deze materialen op lange termijn kunnen meten. Het project loopt tot augustus 2022. SeaBioComp wordt deels gefinancierd vanuit het Interreg Fonds voor Regionale Europese Ontwikkeling.

Impact op het milieu
Doel van het project is het ontwikkelen van biobased composieten ‘demonstrators’, die een alternatief kunnen zijn voor traditionele vezelversterkte kunststof in de scheepvaartindustrie en waterbouwsector zoals industrieel visgerei, boten, pontons, kade- en oeverbekleding, steigers, remmingen, (ver)ankerings- en boei-onderdelen. Vervanging door alternatieven van biocomposiet materialen is om meerdere redenen wenselijk. Het beperkt het gebruik van fossiele grondstoffen en dus de uitstoot van broeikasgassen. Ook is de impact op het milieu na einde levenduur vele malen minder dan van de huidige petrochemische plastics. Bovendien kan thermoplastische biobased composiet eenvoudiger gerecycled worden. Dit kan namelijk na scheiding weer worden hergebruikt.  

Biocomposiet: een commercieel haalbaar alternatief
Met de ontwikkeling van biocomposieten demonstrators willen de samenwerkende partners het heersende beeld binnen de scheepvaartindustrie en waterbouwsector veranderen en aantonen dat het gebruik van biobased materiaal wel degelijk een realistisch en commercieel haalbaar alternatief kan zijn. De SeaBioComp demonstrators en analytische protocollen kunnen zowel het bedrijfsleven als de overheid helpen in hun aanpak van de groeiende problematiek rond productie en gebruik van plastic producten op oliebasis en de lange termijn milieuschade die dergelijke (micro)plastics veroorzaken in de maritieme leefomgeving. Geïnteresseerden kunnen lid worden van de SeaBioComp Interest Group en zo op de hoogte blijven van de voortgang, interessante events en projectactiviteiten.


Het SeaBioComp project wordt uitgevoerd door 11 partners, afkomstig uit de kustregio’s langs de Noordzee en het Kanaal in 4 EU-lidstaten: Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Deze groep onderzoeksinstituten, universitaire onderzoeksgroepen, mkb’ers, overheidsinstanties en gespecialiseerde clusterorganisaties gaan de komende jaren nauw samenwerken om de projectdoelen te realiseren. REWINis een van de 11 projectpartners, en als regionale ontwikkelingsmaatschappij o.a. betrokken bij  twee projectonderdelen: het geschikt maken van 3D printtechnologie voor biobased composiet en het testen van de gemaakte producten op levensduur en onderhoudbaarheid.

Waarom is dit belangrijk voor de regio?
De activiteiten in SeaBioComp gaan een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van West-Brabant als dé composietenhub van Europa. Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) in Woensdrecht en het maritieme cluster rond Werkendam (WMI) zijn daarvoor de toplocaties in onze regio. Via het SeaBioComp project krijgen DCMC en WMI toegang tot internationale kennis. West-Brabantse bedrijven en kennisinstellingen krijgen support bij het ontwikkelen, testen en onderhouden van (biobased) composiet. Composietonderhoud, -ontwikkeling en -innovaties is een belangrijk speerpunt van Regionaal Programma Hightech Maintenance.


Meer informatie is te vinden op de projectwebsite http://www.seabiocomp.eu/ .