Nieuws
Agenda

Kabinet stimuleert samenwerking wetenschap en investeerders met 24 miljoen

Minister Van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) trekken € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT).

Het kabinet stimuleert zo investeerders om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. De ministeries verdelen het geld over 3 consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder € 8 miljoen.

De TTT-regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en voorziet kennis-startups van startkapitaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteerden de consortia.