Nieuws
Agenda

NWO stelt ruim 4,5 miljoen beschikbaar voor energieonderzoek

NWO nodigt bedrijven en onderzoekers uit om in samenwerking projectvoorstellen in te dienen op het thema Energie. Er is € 4,5 miljoen beschikbaar voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek gericht op innovatie en/of kennisopbouw. Bedrijven dragen in cash en/of in-kind bij aan het onderzoek. Aanvragen kunnen ingediend worden in het Fonds voor Publiek-Private Samenwerking (ENW PPS-fonds). Deadline voor indiening is 8 oktober.

Door een aanvraag in te dienen samen met onderzoekers:

  • kunt u heel gericht antwoorden vinden op uw kennisvragen;
  • krijgt u als eerste de resultaten uit het onderzoek te horen;
  • krijgt u als eerste het recht om de resultaten te patenteren;
  • houdt u beter zicht op academisch onderzoek en kansen die ontstaan uit nieuwe ontwikkelingen.

Het PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen variërend van kleine, kortlopende projecten tot grote, intensieve samenwerkingen met een omvang tot 2 miljoen euro (KIEMLIFTTA en IPP). De kleinste vorm, KIEM, is specifiek gericht op samenwerking tussen mkb en onderzoeksinstellingen. De kenmerken van de verschillende vormen staan in onderstaande tabel.

Voor het PPS-fonds is geen onderzoeksthema vastgesteld, het onderwerp van een voorstel moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsector Energie of passen binnen de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie: Innoveren met een missie. Vóór indiening dient u een passendheidsverklaring van uw onderzoeksvoorstel bij de topsector Energie te halen.

Indien u wel een onderzoeksvraag heeft, maar nog geen onderzoekers weet om mee samen te werken, kunt u contact opnemen met NWO (energie@nwo.nl). De deadline voor onderzoeksvoorstellen is 8 oktober 2019. Meer informatie vindt u op www.nwo.nl/enwppsfonds of neem contact op met NWO-contactpersoon Marcel Hoek (energie@nwo.nl; 030 600 13 82).