Nieuws
Agenda

IEA: “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains”

Hoe wordt het aanbod van biomassa ten behoeve van de bio-energie sector gemeten en gekwantificeerd? Welke methoden zijn er om de duurzaamheid van deze ketens te waarborgen? Hoe kan het vertrouwen in de duurzaamheid van biomassa ketens vergroot worden en geborgd? En hoe denken verschillende stakeholders over bio-energie? Belangrijke vragen die in dit rapport van de IEA Bio-energie taakgroep aan de orde komen.

Meer informatie over dit project en de resultaten zijn te vinden op de website van het project:  http://itp-sustainable.ieabioenergy.com/.