Nieuws
Agenda

Actieve uitwisseling kennis op jaarlijkse onderwijsbijeenkomst Biobased Garden

In de jaarlijkse ‘onderwijsbijeenkomst’ van de Biobased Garden (een samenwerking van Delphy en Proefboerderij Rusthoeve) werden verschillende onderzoeken en activiteiten gepresenteerd die door studenten zijn uitgevoerd.  Daarnaast was er ook ruimte voor het presenteren van andere onderzoeken die Delphy en RH samen opzetten rondom teelt, digitalisering, robotisering en zoetwatervoorziening.

Bij Hogeschool Zeeland hebben ruim 50 studenten meegedaan aan het matchmakersproject om samen nieuwe biobased producten te ontwikkelen en hier business cases voor te ontwikkelen. Daarnaast hebben Avans studenten en Karel de Groet Hogeschool studenten analyses gedaan aan verschillende veelbelovende planten. Daarnaast was er ook een groep studenten van Scalda actief en vier studenten van de HAS hogeschool.

Bron: Delphy