Nieuws
Agenda

Kennisdeeldag en Onderwijsbijeenkomst op de Rusthoeve

Kennisontwikkeling is de motor bij innovatie en de nieuwe generatie staat te trappelen om er mee aan de slag te mogen. We vinden het een voorrecht een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Vandaar dat wij als Proefboerderij Rusthoeve en Delphy deelname van studenten aan al onze onderzoeken en projecten van harte toejuichen.

Ook in 2019 hebben veel studenten met ons meegedacht en onderzoeken kunnen uitvoeren. Van het eerste ontwerp van een biobased gymschoen naar de teelt van zoete aardappels, naar het analyseren van nieuwe gewassen en het opzetten van een proefproject voor druppelirrigatie in uien. Er zijn studenten aan de slag geweest van HAS Den Bosch, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool, Aeres Hogeschool, Scalda en de Karel de Grote Hogeschool. We willen alle voortgang met u bespreken op deze bijeenkomst die op 11 juni a.s. bij Proefboerderij de Rusthoeve gehouden wordt.

Programma
14.00 Ontvangst met koffie en thee
14.15 Welkom door Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
14.30 Waar staan we nu, door Cor van Oers, Delphy
14.45 Ervaringen bij door Jeroen Testers, stagiaire bij Odd Bot. Odd Bot is een beloftevolle start up in robotisering.
15.00 Start poster- en film presentaties van de studenten:
onder andere:
Biobased toepassingen door HZ, Druppelirrigatie door Aeres Hogeschool, Precisie landbouw door HAS Den Bosch, Suiker extractie van suiker uit suikerbiet, bepaling van het sterolgehalte in plantaardige oliën en Biociden, door Karel de Grote Hogeschool, Insectenmonitoring door HAS Den Bosch en verschillende Biociden door Avans tot slot Akkerbouw en nieuwe teelten, Scalda
16.45 Afronding met een drankje, en rondgang door de biobased garden.

Opgeven via e-mail (info@biobasedgarden.nl).

Deze bijeenkomst is (gedeeltelijk) in het Engels.