Nieuws
Agenda

Sprekers op Coatings Innovatiedag halen inspiratie voor verduurzaming uit natuur

Er is bij consumenten en bedrijven steeds meer behoefte aan duurzame producten, vertelde
Ernst de Nobel van Ecocoatings en Schilders van nu. Hij was een van de sprekers op de
Coatings Innovatiedag van 14 mei 2019 die in het teken stond van duurzaamheid. “Er is al
veel gebeurd in onze industrie, maar er gaat nog veel meer gebeuren”, sprak dagvoorzitter
Willem Karel in zijn openingswoord.

Ruim honderd deelnemers uit de industrie, wetenschap en overheid lieten zich op de Coatings
Innovatiedag van de VVVF (verf en drukinkt) en VLK (lijmen en kitten) inspireren door de
sprekers, standhouders en startups. Het tweejaarlijkse evenement vond plaats in De Tinfabriek
te Naarden. Dagvoorzitter Willem Karel, directeur DAW Nederland en voorzitter van de VVVFthemagroep Innovatie, was te spreken over de variatie aan initiatieven die de revue
passeerden.

Voorlopers

Ernst de Nobel maakt al jaren werk van duurzaam schilderwerk. En hij verdient er een goede
boterham mee “Ik ben blijkbaar een voorloper”. Er is volgens hem dan ook steeds meer vraag
naar duurzame producten. De Nobel riep de coatingproducenten daarom op nog meer
duurzame producten te maken.
Een andere voorloper is Maurice Beijk, Rentmeester2050 bij wegenbouwer ReintenInfra. Hij
waarschuwde voor de uitputting van de aarde als de mensheid zo doorgaat. Ook de
coatingindustrie moet volgens hem nog meer werk maken van verduurzaming en circulariteit;
de urgentie neemt toe. In zijn oplossingen grijpt Beijk sterk terug op de natuur, zoals de
fotonische kristallen om lichtgolven te manipuleren. Vlinders maken deze kristallen van nature
en hebben hiervoor geen kleurstof nodig.

Duurzaamheid laten zien

“Hoe kan de verfsector de positieve impact van coatings op de verschillende onderdelen van
gebouwen nog beter laten zien aan stakeholders? Bedrijven moeten daar goed over
nadenken”, stelde Jeanette Levels van advies- en ingenieursbureau LPB/SIGHT. Levels ging in
op de manier waarop men de duurzaamheid van gebouwen kan meten. De verfsector laat
volgens haar onvoldoende zien welke positieve impact coatings op de verschillende
onderdelen van gebouwen wel hebben. “Laat niet alleen de milieukosten zien, maar veel meer
de baten”, sprak ze tot slot.

Nieuwe vindingen

Tijdens de Coatings Innovatiedag konden de deelnemers zich ook informeren op de zeventien
stands en tijdens de zeven pitches. Het biotechnologiebedrijf Hoekmine presenteerde
bijvoorbeeld zijn bio-afbreekbare verf die op een muur ‘groeit’. De levende verf bestaat uit
lichtgevende bacteriën, waardoor geen pigment nodig is. Andere pitches varieerden van de
certificering van biobased materialen tot een nieuwe maalmolen en een natuurlijk mineraal als
vervanger voor biocides.
Slotspreker op het evenement was Arjan Mol. Hij is hoogleraar aan de TU Delft waar hij de
huidige ingenieurs het belang van corrosiemanagement bij brengt. Bovendien voert Mol veel
onderzoek uit, onder andere met bedrijven uit de coatingindustrie.