Nieuws
Agenda

Nog ruim budget subsidie CO2-reductie industrie DEI+

Tot en met 4 juni kunt u gebruikmaken van de subsidiemogelijkheid voor innovaties rond CO2-reductie in de industrie. Het is een van de thema’s binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Er is nu nog ruim budget beschikbaar. De RVO heeft een aantal tips opgesteld voor een succesvolle aanvraag.

Het DEI+-thema CO2-reductie industrie ondersteunt innovatieve pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties moeten helpen om de CO2-uitstoot richting 2030 kosteneffectief te verminderen. Daarmee sluiten ze aan op de doelstellingen van het concept-Klimaatakkoord.

Zorg voor korte looptijden

De subsidie voor dit thema moet nog dit jaar ten goede komen aan projectuitvoerders. Voor subsidie van € 125.000 of meer per partner loopt uw project daarom uiterlijk tot eind 2019. Uw project moet dan startklaar zijn. Voor subsidie van minder dan € 125.000 per partner heeft uw project een looptijd van maximaal 1 jaar. Uw project begint uiterlijk een halfjaar na de datum waarop u indient.

Niet voor al lopende projecten

Uw subsidieproject mag nog niet gestart zijn voordat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. Ga ook nog geen verplichtingen aan vóór indiening van uw aanvraag.

Wacht niet met indienen

De DEI+ is geen tender. Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit houdt in dat complete projectvoorstellen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

Toon potentie aan voor markt en maatschappij

Een belangrijk criterium bij de beoordeling van uw project is de economische en maatschappelijke slaagkans. Maak die kans aannemelijk met een goede businesscase. Andere criteria zijn: de bijdrage aan verduurzaming, de kwaliteit van uw project en innovatie, zoals een vernieuwende technologie of toepassing.

Volledigheidstoets: dien uw aanvraag 2 weken van tevoren in

De regeling sluit op 4 juni om 17.00 uur. Daarna kunt u niet meer indienen of een incomplete aanvraag aanvullen. Dient u uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum uw aanvraag in? Dan streeft RVO.nl ernaar uw aanvraag voor de sluitingsdatum te toetsen op volledigheid. Zo heeft u nog tijd voor een eventuele aanvulling. LET OP: ontvangt RVO.nl veel aanvragen in één keer? Dan is er geen garantie dat deze toets binnen de beoogde 2 weken plaatsvindt.

Meer weten?