Nieuws
Agenda

Hout voor energie in Nederland

Op dit moment wordt weer volop gediscussieerd over de inzet van houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Stichting Probos heeft deze discussie met veel belangstelling gevolgd en haar visie op dit onderwerp aangescherpt. In diverse projecten hebben ze bovendien de beschikbaarheid en duurzaamheid van houtige biomassa in beeld gebracht en gekeken wat in de praktijk speelt. In dit bosbericht worden de inzichten gedeeld. In dit Bosbericht tevens een factsheet met de resultaten van de biomassa-enquête 2018.

Download en lees hier het bosbericht.