Nieuws
Agenda

Inzicht in de Europese markt voor tien bio-based chemicaliën

De Europese economie is afhankelijk van olie en gas voor de chemicaliën en energie sectoren en voor alle soorten van alledaagse producten. Fossiele hulpbronnen zijn echter schaars en het gebruik ervan schaadt het milieu en ons klimaat. Bio-based producten kunnen ingezet worden als vervangers van fossiele materialen en brengen nieuwe functionaliteiten op de markt, waardoor de economie meer duurzaam wordt en minder afhankelijk van fossiele hulpbronnen. De industrie, ondersteund door overheden en grote onderzoeksprogramma’s zoals Horizon 2020, heeft een reeks van innovatieve bio-based producten ontwikkeld, die naar verwachting hun weg vinden naar de markt in toenemende aantallen. Het monitoren van de ontwikkeling van de bio-based economie is echter een uitdaging, aangezien er geen officiële Europese databanken zijn gewijd aan bio-based producten voor industrieel gebruik, zoals bio-based chemische producten.

Doel

Deze studie beoogt een gedetailleerde beschrijving te geven van een segment van de EU-sector; namelijk van  10 chemische productcategorieën en hun markten.

  • platform chemicaliën
  • oplosmiddelen
  • polymeren voor kunststoffen
  • verven, coatings, inkten en kleurstoffen
  • surfactants
  • cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging
  • lijmen
  • smeermiddelen
  • plastificeerders (en stabilisatoren voor rubber en kunststoffen)
  • door de mens gemaakte vezels

Meer informatie : Insights into the European market for bio-based chemicals : analysis based on 10 key product categories