Nieuws
Agenda

Energie en waterbeheer : bouwstenen voor de energietransitie

Dit boekje geeft een helder overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om (schone) energie op te wekken. Denk aan het winnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater. Het geeft antwoord op vragen als: waar liggen de (beste) kansen en wat is er mogelijk.

De transitie naar een energiesysteem dat is gebaseerd op duurzame bronnen, is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de watersector draagt zijn steentje bij. Waterschappen willen in 2025 volledig energieneutraal zijn, Rijkswater-staat in 2030.