Nieuws
Agenda

Snoeiafval van heggen en fruitbomen voor een biomeiler

In Zuid-Limburg wordt jaarlijks meer dan 400 kilometer (!) heg geknipt en honderden fruitbomen gesnoeid. Het snoeisel zien we als afval waar we zo snel als mogelijk vanaf willen. Vele stookvergunningen worden afgegeven in nagenoeg alle gemeenten in Limburg. De vrijkomende energie vervliegt in de atmosfeer en fijnstof daalt neer. Dat kunnen we anders aanpakken. Snoeihout is geen afval maar een prima product, waar we energie uit kunnen halen en hoogwaardig compost van kunnen maken. Een van de mogelijkheden is het maken van een biomeiler. De bedoeling is dat deze biomeiler 6 tot 8 kW warmte gaat leveren. Om je een idee te geven: dat is genoeg om elke maand meer dan 1000 badkuipen te vullen met warm water.

Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij deze omzetting komt veel warmte vrij (tot 60°C) die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van kunststof slangen waar water door gepompt wordt kan de warmte naar een douche, woning of opslagvat getransporteerd worden. De opbouw is heel simpel en low-tech, maar in de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan om de opbouw en afbraak makkelijker en sneller te maken

De uitdaging is om samen met de vele grondgebruikers de logistiek, het verzamelen van de takken, op elkaar af te stemmen en bijeen te krijgen op een centraal punt waar bijvoorbeeld een biomeiler staat. Hiervoor is een app ontwikkeld waarin je kunt melden dat er gesnoeid is en dat het takkenmateriaal opgehaald kan worden. Belangrijk is dat het onderhoud in eenzelfde periode plaatsvindt. Hoe verser de takken hoe broeieriger de composthoop wordt.

Stichting IKL en Natuurrijk Limburg gaan in samenwerking met Stichting Biomeiler op 11 en 12 januari in Voerendaal de uitdaging aan om de eerste Limburgse biomeiler te maken. Voorafgaand aan het bouwen van de biomeiler is er op vrijdagmiddag 14 december in Klimmen een informatiebijeenkomst waarin we je alles vertellen over  het maken van de biomeiler en we ook ingaan op andere kansen voor vrijkomende biomassa. Tevens wordt de app Beheer en Onderhoud op Maat uitgelegd en gedemonstreerd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.ikl-limburg.nl/biomeiler of per mails.nohlmans@ikl-limburg.nl o.v.v. bijeenkomst biomeiler.

Voor de bouw van de eerste Limburgse biomeiler zoeken we minstens 10 kilometer aan snoeisel! Beheerders van heggen en/of hoogstamfruitbomen kunnen hieraan een bijdrage leveren. Snoeisel wordt gratis op een door de chipper bereikbare locatie opgehaald. Het snoeisel dient dan voor 2 januari klaar te liggen. Het snoeisel kan tussen 27 december en 10 januari ook zelf gebracht worden naar de locatie in Voerendaal. Meedoen? Geef het door via www.ikl-limburg.nl/biomeiler of per mail s.nohlmans@ikl-limburg.nl o.v.v. snoeisel biomeiler.

________________________________