Nieuws
Agenda

Circulair inkopen in 8 stappen

Download gratis het E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen. Met een voorwoord van staatssecretaris Van Veldhoven.

Introductie

Sinds een jaar of tien oefent en experimenteert de Rijksoverheid met het toepassen van circulaire principes in haar eigen bedrijfsvoering. Eerst heette dat nog grondstoffenmanagement; het woord circulair was nog geen gemeengoed. De gedachte achter deze experimenten is dat we enerzijds een bijdrage willen leveren aan het grondstoffenvraagstuk (schaarste, uitputting van de aarde) terwijl
we anderzijds natuurlijk onze voorbeeldrol moeten leren spelen. Wat je van de samenleving vraagt en daar stimuleert via beleid en subsidies, moet je natuurlijk zelf ook waarmaken: practice what you preach. Voor een overwegend administratieve organisatie als de overheid betekent dit dat de producten die
we gebruiken op een of andere manier moeten bijdragen aan onze eigen beleidsdoelstelling:
het oplossen van het klimaatprobleem en het tegengaan van de daaraan gekoppelde grondstoffenverspilling. De beste manier om daar invloed op uit te oefenen is via inkoop.
Alles wat we gebruiken komt via dit proces binnen: pennen en potloden, papier, meubilair,
catering, textiel, ICT en gebouwen.