Nieuws
Agenda

Bereid u voor op de SDE+ najaarsronde 2018

Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie? De SDE+ najaarsronde 2018 is open van dinsdag 2 oktober, 09.00 uur tot donderdag 8 november, 17.00 uur.

Wilt u uw subsidieaanvraag alvast voorbereiden? Alle informatie en actuele formulieren vindt u op www.rvo.nl/sde en www.mijn.rvo.nl/sde.

Vernieuwde Windviewer

Doet u een aanvraag in de categorie ‘Wind (land, meer of primaire waterkering)’? Dan is een windrapport met een windenergie-opbrengstberekening verplicht. Met de nieuwe Windviewer bepaalt u ook voor hogere windturbines tot 260 meter de maximale windsnelheid.

Banking Zon-PV

Vanaf de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2018 wordt er voor de categorieën Zon-PV onderscheid gemaakt tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’. Nieuw is het Rekenmodel Zon-PV vanaf SDE+ 2018.

Meer informatie vindt u hier.