Nieuws
Agenda

AgriFood & Energie: ruraal naar nul (of minder) op de meter

De Topsector Energie organiseert op 4 oktober a.s. een werkconferentie met verschillende werksessies. Een van de werksessies wordt georganiseerd door de Innovatiegroep Klimaattafel Landbouw van de topsector Agri & Food. Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat bedrijven steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en steeds meer duurzame energie gebruiken. Zeker ook in de agrifoodsector. Het beste is als een onderneming zelf zoveel energie opwekt, dat zij er zelf meer dan genoeg aan heeft. En de overgebleven energie zelfs zou kunnen delen met anderen. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Maar hoe bereik je die ideale situatie? Oftewel: hoe ga je als ruraal bedrijf naar nul (of minder) op de meter? Kán dat überhaupt al? Welke zijn er – en wat zou nog ontwikkeld moeten worden?

Meer weten?

U kunt zich aanmelden via het registratieformulier

Thema Werkconferentie Topsector Energie

Thema van deze werkconferenctie is ‘de regio als dynamisch speelveld voor de energietransitie 3.0?’ De regio blijkt een geschikte context voor samenwerking aan technologische en sociale innovaties. Op dit niveau is genoeg (zelf)organisatie- en investeringskracht, flexibiliteit en ruimte om met elkaar de noodzakelijke innovaties richting verduurzaming te realiseren.

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de diversiteit aan omstandigheden en actoren? Hoe komen we tot een passende en breed gedragen aanpak? Hoe kunnen we daarin goed meekoppelen met de regionale energiestrategieën? Tijdens deze werkconferentie verdiept u zich in de kansen én uitdagingen en draagt u bij aan de concrete uitwerkingen daarvan.

Keynote

Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie 2018 kunt u luisteren naar de inspirerende keynote van Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde met als thema ‘Relevantie van de regio bij energietransitie’. Of doe mee aan een van de werksessies rondom het thema ‘Innovatie in de Praktijk’. Na afloop van de werkconferentie kunt u nog een bezoek brengen aan de Innovation Expo.

Meld u aan voor de Werkconferentie!

U kunt zich aanmelden via het registratieformulier

Bezoek ook de Innovation Expo

Dit jaar werken we intensief samen met de Innovation Expo 2018, een groot innovatie-event waar circa 5000 nationale en internationale bezoekers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden bijeenkomen om innovatie voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan aan te beleven, helpen versnellen en te netwerken.