Nieuws
Agenda

Team Hogeschool Rotterdam neemt deel aan iGEM competitie

Het 1ste team van Hogeschool Rotterdam doet mee aan de iGEM competitie! iGEM is een internationale competitie waarbij jaarlijks meer dan 300 teams aan meedoen, die in teamverband met een oplossing voor een wereldprobleem proberen te komen. Dit wordt gedaan door het genetisch aanpassen van (in de meeste gevallen) bacteriën. Het team uit Rotterdam doet als eerste Hogeschool van Nederland mee aan de competitie. Het team bestaat uit studenten van de opleidingen: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Elektrotechniek en Informatica.

Koolstofmonoxide detector

Het team Rotterdam is bezig met het maken van een selectieve koolstofmonoxide (CO) detector van bacteriën. Koolstofmonoxide detectoren die momenteel in de industrie gebruikt worden kunnen moeilijk onderscheid maken tussen koolstofmonoxide en waterstof. Aangezien waterstofgas een bijproduct is dat in veel vormen van industrie voorkomt, kan er dus regelmatig een vals alarm gegeven worden.

Hiervoor gebruiken zij het eiwit CooA, dat aan CO bindt. Dit eiwit komt van nature voor in de bacterie Rhodospirillum rubrum. Als gevolg van deze binding wordt door het enzym urease dat de bacterie produceert, ureum omgezet naar CO2 en ammoniumhydroxide . Of wordt pyruvaat omgezet in CO2 en acetaldehyde. Welke van de twee manieren van gasproductie ze gaan gebruiken is nog niet bekend.

Het gas wordt opgevangen in een compartiment. In het compartiment bevinden zich aan weerskanten een elektrode. Wanneer de elektroden zich in het medium, dat een elektrische geleider is, bevinden zal er een kleine stroom door lopen tussen de twee elektroden. Wanneer er gasbellen worden gevormd, en terechtkomen in het compartiment zal het gas ervoor zorgen dat er geen stroom meer tussen de elektroden loopt en verbreekt daarmee het circuit. Het principe is te vergelijken met een schakelaar, wanneer het compartiment gevuld is met een geleidend materiaal zal de schakelaar gesloten zijn. Zodra er een elektrische isolator zich in het compartiment bevindt koolstofdioxide, zal de schakelaar open zijn.

Schets van het meten van de gasproductie.

Ondersteuning gevraagd

Er moet nog een manier gevonden worden om dit gas het beste af te voeren, zodat het signaal niet constant onderbroken blijft (sommige bacteriën produceren van zichzelf ook gas) en daarnaast wordt de druk anders te hoog. Voor  dit project zoeken zij nog een goedkope matrix waarop  de bacteriën op vast gezet kunnen worden die makkelijk vervangbaar is en een handige manier om de CO in het product te laten komen zonder dat er bacteriën vrijkomen.

Daarnaast hebben zij nog sponsoren nodig om het project te kunnen financieren en te representeren in Boston eind oktober.

Voor contact mail: igemteam.hr@gmail.com