Nieuws
Agenda

Nederlandse L’Oréal UNESCO ‘For Women in Science’-beurzen 2019

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi) kunnen tot en met 11 mei 2018 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van 25.000 Euro beschikbaar. De zevende ronde van het Nederlandse L’Oréal UNESCO beurzenprogramma ‘For Women in Science’ is vanaf 8 maart jl. geopend

De beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam van een aaneengesloten periode van 3 of 5 maanden. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd.

 

Het L’Oréal UNESCO For Women in Science Programma

Het international ‘For Women in Science’-programma is een samenwerking tussen L’Oréal en UNESCO onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van natural en life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2800 vrouwen, afkomstig uit 115 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, zijn inmiddels Nobelprijswinnaars.

 

In Nederland organiseren de Nederlandse UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland het Nederlandse beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

 

Volgens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het LNVH is momenteel slechts 19.3% van alle hoogleraren in Nederland vrouw. Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

 

Meer informatie over de aanvraag

Op de website www.forwomeninscience.nl vindt u informatie over het programma van dit jaar en kunt u het reglement (Nederlands/Engels), het aanvraagformulier en het projectvoorstelformulier downloaden.

Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nederlandse UNESCO Commissie, mbontenbal@unesco.nl

 De sluitingsdatum is 11 mei 2018.