Groningen investeert in Biobased Economy

Groningen investeert ruim 6,2 miljoen euro in het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het subsidieprogramma is voor kleinschalige vernieuwende samenwerkingsprojecten met een hoog ambitieniveau in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy en Energie. Dit vierde Actieprogramma loopt tot en met 2017.

Uitgangspunt voor het programma zijn de vier maatschappelijke uitdagingen die centraal staan binnen de Noordelijke Innovatie Agenda. Het IAG richt op 4 thema’s: Healthy Ageing (o.a. medische technologie en op gezondheid gerichte zelfmeting), Energie (o.a. duurzame vormen van energie), Bio-economie (o.a. duurzame innovatieve voedselsystemen) en Transsectorale Innovatie (structuurversterking van het MKB).

De subsidiebijdrage voor een project is maximaal 50 procent van de totale projectkosten, een bedrag van minimaal 50.000 euro en maximaal 150.000 euro per project. Van het totale budget is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingverband Noord-Nederland.

Zie voor meer informatie de site van de provincie Groningen.

Door: FoodHolland