Groene educatie door Nederlandse tool

GroenGelinkt, het zoek- en informatie systeem voor natuur- en duurzaamheidseducatie is door UNESCO en Japanse geselecteerd als 1 van de 25 wereldwijde best practises voor leren voor duurzame ontwikkeling. Van 10 tot en met 12 november staat GroenGelinkt met een tentoonstelling op de Unesco Wereldconferentie Leren voor Duurzame Ontwikkeling in Nagoya, Japan.

Linda IJmker, manager GroenGelinkt: “Met GroenGelinkt maken we het voor docenten, kinderopvang en ouders gemakkelijker om de natuur in te gaan en een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Dat doen we door het rijke aanbod van lesmaterialen en activiteiten van meer dan 600 organisaties overzichtelijk te presenteren en doorzoekbaar te maken. Dat we met onze innovatieve aanpak internationaal worden opgemerkt is voor ons een hele eer.” Meer dan 1000 vertegenwoordigers van landen over de hele wereld, beleidsmakers, ngo’s, onderwijsinstellingen, wetenschappers, jongerenorganisaties komen bij elkaar in Japan om elkaar te inspireren en om wereldwijd actieplannen te maken.

Groene economie

IJmker: “Een transitie naar een groene economie waarin er voldoende is voor iedereen, nu en in de toekomst kan niet zonder burgers, consumenten, werkgevers en werknemers die duurzame keuzes maken. Dat begint bij de jeugd. Educatieve activiteiten dragen bewezen positief bij aan kennis, houding en gedrag ten aanzien van natuur en duurzaamheid op latere leeftijd. Via ICT kunnen we ouders en docenten gemakkelijker toegang geven tot mogelijkheden bij hen in de buurt ”

Wereldwijd zijn er 25 best cases geselecteerd van inspirerende educatieprojecten waarvan 1 uit Nederland. GroenGelinkt kenmerkt zich door een unieke samenwerking tussen overheid, IT-specialisten, natuur- en milieuorganisaties en onderwijsinstellingen. Door middel van co-creatie is een slimme ICT-infrastructuur ontwikkeld die aanbod eenvoudig doorzoekbaar maakt, alle relevante informatie toont, kennisdeling stimuleert en kwaliteit inzichtelijk maakt. GroenGelinkt is geen portal, maar biedt eenvoudige zoektools die in bestaande websites geïntegreerd kunnen worden.

Over GroenGelinkt

GroenGelinkt is een onderdeel van het Programma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. GroenGelinkt bestaat uit een samenwerking van het Ontwikkelcentrum, de Stichting Kennisnet, de Groene Kennis Coöperatie (WUR), IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), Veldwerk Nederland, SME Advies, Natuur- en Milieu Educatie Diensten, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Finalist als vaste IT-partner.

Meer informatie kunt u vinden op www.groengelinkt.nl