Nieuws
Agenda

Waterschap produceert biogas uit afvalwater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt hard aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid en richt zich sterk op innovatie. Zo besparen we energie met nieuwe technieken, en produceren we biogas uit afvalwater. Zo wordt bij de afvalzuiveringsinstallaties momenteel een energiebesparing van 2% per jaar gerealiseerd. Elke afvalwaterzuivering krijgt slimmere technieken en door deze technische aanpassingen zoveel mogelijk te doen op de momenten dat toch al onderhoud plaatsvindt, sla je twee vliegen in één klap. Geen of weinig extra kosten en meteen een forse energiebesparing. Conform afspraken met het Rijk is het doel om in 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren.

Het waterschap produceert ook biogas. Uit het gemaakte biogas wordt elektriciteit gemaakt en ook wordt het biogas ingezet als autobrandstof voor onder andere het wagenpark van Waternet.

Naast energiebesparing en het omzetten van afvalstoffen in nieuwe vormen van energie als biogas, onderzoekt het waterschap ook in hoeverre afvalstoffen in de toekomst kunnen worden omgezet in grondstoffen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op innovatie.waternet.nl. Waternet is de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Investeren in duurzaamheid loont

Als geen andere organisatie in Nederland hebben waterschappen te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Waterschappen investeren daarom in aanpassingen aan waterkeringen en het watersysteem om hierop te anticiperen. Duurzame energie is een speerpunt in het beleid van de waterschappen. Dit blijkt uit de door Arcadis opgestelde Klimaatmonitor 2012, waarin de waterschapssector verantwoording aflegt over haar inzet op duurzaamheid.

~ Lees meer over de Klimaatmonitor op de site van de Unie van Waterschappen