Nieuws
Agenda

Conferentie schetst potentie bioraffinage van algen

“20 Ton droge stof per hectare, 10 ton eiwit. Algen geproduceerd met reststromen (warmte, meststoffen en CO2) hebben nu al een enorme potentie om als eiwitbron van de toekomst te fungeren. Deze bron van eiwit zou in potentie een deel van de import van soja terug kunnen dringen.” Deze conclusie trok Rommie van der Weide over het ACRRES-project EnergieRijk waarvan de resultaten tijdens de conferentie ‘Op weg naar een cleantech toekomst’ werden gepresenteerd. ACRRES heeft de afgelopen jaren veel wetenschappelijk onderzoek op praktijkschaal verricht naar de mogelijkheden van bioraffinage en de circulaire economie, waaruit de algenteelt als een optie met veel potentie naar voren is gekomen.

Eiwit, koolhydraten en olie

Algen vormen niet alleen een bron van veel eiwit, maar bevatten gemiddeld ook nog eens 20% koolhydraten en 10% olie. Deze componenten zijn erg rijk aan energie en bruikbaar voor de productie van bio-ethanol of biodiesel. Ook de olie is zeer waardevol, omdat het de enige bron is van de essentiële omega-3 vetzuren EPA en DHA.

De uitdaging voor ACRRES de komende jaren is verwerkingstechnieken te ontwikkelen om deze drie componenten te scheiden. Daarmee wordt niet alleen de kringloop van restproducten technisch duurzaam gesloten, maar wordt het ook economisch interessant grootschalig met algenteelt aan de slag te gaan.

Innovatie en commercialisatie broodnodig

Dat laatste is belangrijk. In 2050 moeten er wereldwijd negen miljard monden worden gevoed. In Nederland is het duurzaamheidsbeleid echter vooral nog gericht op minimalisatie van de kosten, terwijl innovatie en commercialisatie van duurzame toepassingen voorop zouden moeten staan. Als Nederland een rol wil spelen in de internationale groeimarkt is er nu al een forse inhaalslag nodig. Duurzaamheid moet veel hoger op de politieke agenda komen, concludeerden alle aanwezige sprekers.

Teelt op basis van restproducten co-vergisting

ACRRES is het enige praktijkcentrum in Nederland met testinstallaties op praktijkschaal voor zonne-energie, windenergie, biomassa , en algen. Voor de algenteelt maakt ACRRES gebruik van de restproducten van haar co-vergistingsinstallatie.

De conferentie ‘Op weg naar een cleantech toekomst’ werd mede mogelijk gemaakt door SER Flevoland, Wageningen UR, Eneco, Provincie Flevoland en de Europese Unie. Het verslag is op te vragen via info@acrres.nl.