Nieuws
Agenda

Kwart meer biobrandstoffen door Rotterdamse haven

In Rotterdam, Europa’s belangrijkste haven voor de overslag, opslag en productie van biobrandstoffen, is de overslag van deze producten in 2012 ten opzichte van 2011 met 24% gegroeid tot 5,9 miljoen ton. Dit is vooral de danken aan de toename van zowel de import als export van biodiesel: in totaal 1,5 miljoen ton. De overslag van ethanol liep met 17% terug tot 1,4 miljoen ton en die van ETBE met 8% tot 0,6 miljoen ton.

 Biodiesel

Biodiesel is een combinatie van methylesters (FAME) en gehydrogeneerde plantaardie oliën (HVO). Het inkomende volume groeide van 1,2 naar 2,1 miljoen ton. Uitgaand namen de hoeveelheden toe 1,2 naar 1,8 miljoen ton.  Het grootste deel van de inkomende biodiesel, rond 0,9 miljoen ton, komt uit Azië (Indonesië, Singapore  en Maleisië). Voorts is een aanzienlijk deel ervan afkomstig uit Argentinië. Tankers maakten tot ver in 2012 tussenstops in Venezuela en vooral Spanje. Ze losten daar een groot deel van de lading en voeren door naar Rotterdam met de rest. Na de nationalisatie van YPF-Repsol door Argentinië, verminderde Spanje de import van biodiesel uit dat land. De belangrijkste bestemmingen voor biodiesel waren Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Ethanol

Ethanol is in dit geval een combinatie van bioethanol voor bijmenging in benzine, conventionele ethanol uit olie, bioethanol voor de chemische industrie en E90. Na het hoogtepunt in 2008, is de overslag van ethanol teruggelopen tot 1,4 miljoen in 2012. Er werd vooral minder, ruim een derde, vanuit de Verenigde Staten gelost. Na de aanpassing van het importtarief ervoor is geen E90 uit de VS ingevoerd. Wel werd er  meer ethanol ingevoerd vanuit Frankrijk. Uitgaand was er een plus van 100.000 ton met het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste bestemming.

ETBE

ETBE staat voor ethyl-tert-butyl-ether. Dit is een met MTBE (methyl-tert-butyl-ether) vergelijkbaar product, met in plaats van methanol, ethanol als één van de grondstoffen. De ethanol is nu altijd van  biologische oorsprong. De overslag van ETBE daalde licht, tot 0,6 miljoen ton in 2012. Deze wordt in Rotterdam geproduceerd en ook ingevoerd, vanuit bijvoorbeeld Brazilië.

Overslag 2011-2012 (in miljoenen metrische tonnen)

2011                                        2012

Lossen             Laden               Lossen             Laden

Ethanol             1,1                   0,6                  0,7                   0,7

ETBE                 0,25                0,4                  0,2                   0,4

Biodiesel          1,2                  1,2                  2,1                   1,8

Totaal               2,55                 2,2                  3,0                    2,9

Overslag 2002 – 2012 (in metrische tonnen)

                              Ethanol                         Biodiesel                      ETBE               Totaal

2002                     200.000                          –                                   –                          200.000

2005                 1.100.000                       < 50.000                        –                       1.100.000

2006                 1.100.000                        250.000                        –                       1.350.000

2007                 1.600.000                     1.200.000                     300.000            3.100.000

2008                 2.400.000                     2.700.000                     600.000            5.700.000

2009                 2.200.000                     2.300.000                     700.000            5.200.000

2010                 2.000.000                     1.500.000                     900.000            4.500.000

2011                 1.700.000                     2.400.000                     650.000            4.750.000

2012                 1.400.000                     3.900.000                     600.000            5.900.000

Over Rotterdam Bio Port
Het industriële cluster in de haven van Rotterdam bestaat uit meer dan 45 chemische bedrijven, 5 olieraffinaderijen en 1 kolencentrale. Hiermee is de haven van Rotterdam één van de voornaamste olie-, chemie- en energiehavens ter wereld en het grootste industriële cluster van Europa. Het Havenbedrijf voorziet een grote toekomst voor biobrandstoffen, bio-energie en bio chemicaliën. Al deze biogebaseerde activiteiten komen samen in Rotterdam Bio Port en onderstrepen de ambitie om de meeste duurzame haven ter wereld te zijn. Op dit moment zijn 5 fabrikanten van biobrandstoffen gevestigd in de Rotterdamse haven. Zij voorzien de Rotterdamse raffinaderijen die grote volumes brandstoffen produceren voor de internationale markt. De energiecentrales in de haven kunnen tot 50% biomassa meestoken met kolen. Daarnaast is er een uitgebreid cluster dat gebaseerd is op het breken en raffineren van zaden en plantaardige oliën. Tot slot fungeert Rotterdam als hub voor Europese en mondiale goederenstromen van biobrandstoffen, houtpellets, plantaardige oliën en chemicaliën. Het Havenbedrijf Rotterdam creëert ruimte en faciliteiten voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Bio Port. Onder meer door  het toewijzen van 80 hectare op Maasvlakte 2 aan biochemische bedrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minco van Heezen, persvoorlichter. Tel +31 10 252 1429 ma.heezen@portofrotterdam.com