Nieuws
Agenda

Bedrijven ontwikkelen biobased gebouwschil

Twintig bedrijven gaan samen met de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) de uitdaging aan om samen te komen tot een gebouwschil opgebouwd uit prefab elementen en samengesteld uit natuurlijke, hernieuwbare en recyclebare bio-based materialen. Wereldwijd gebruikt de bouw circa 40 procent van alle grondstoffen. Het is daarom logisch dat consumenten, professionele opdrachtgevers en overheden meer en meer vragen naar toepassingen met hernieuwbare en recyclebare grondstoffen, is de gedachte erachter.

Met de resultaten willen de deelnemende partijen zich onderscheiden door, juist in deze tijd, op een positieve wijze in te gaan op de wensen van bewoners en opdrachtgevers. Naast duurzaamheid nu en in de toekomst staan veiligheid en welzijn van bewoners of andere gebruikers van gebouwen hierbij voorop.

Binnen het samenwerkingsverband besteden de deelnemende partijen aandacht aan:

  • Verantwoord materiaalgebruik in kozijnen, ramen en deuren.
  • Dak- en gevelconstructies opgebouwd uit (samengesteld) constructief hout, hernieuwbare- en recyclebare plaat- en isolatiematerialen.
  • Binnen deze ontwikkelingen wordt damp-open bouwen meegenomen en staat de toepassing van folies ter discussie.
  • Geïntegreerde natuurlijke energiebronnen.
  • Gevelbekleding van (gemodificeerd) hout en andere hernieuwbare en recyclebare grondstoffen.
  • Onderhoudsarme systemen voor de afwerking.

Afgelopen week heeft Agentschap NL besloten de subsidie voor het NBvT-IPC project ‘Prefab gebouwschil, opgebouwd uit Bio‐Based materialen’ te verlenen. Vanaf 1 juni 2012 gaat het project van start. Het project heeft een looptijd van 2 jaar en een totaal budget van 1.250.000 euro. Naast een subsidie, die 500.000 euro bedraagt, investeren de deelnemers zelf in uren en middelen.

(Foto: www.accoya.com)

Bron: www.bouwwereld.nl