Plan voor grootschalige groen grasproductie in Swifterbant

Het nieuwe particuliere initiatief HarvestaGG wil binnen 10 jaar circa 250 á 350 miljoen m³ groen gas produceren. De energie moet ontstaan uit de vergisting van biomassa uit grondstoffen zoals gras, gewasresten en gewasbijproducten. In eerste instantie wil HarvestaGG 4 vergistingsinstallaties realiseren in Flevoland. De eerste Energyfarm in Swifterbant moet in 2013 in bedrijf zijn. HarvestaGG is een initiatief van Jan Cees Vogelaar, die een intentie is aangegaan met energiebedrijf Essent Grootzakelijk om het concept te realiseren. De provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondersteunen het project.

Elke locatie vraagt een investering van 27 tot 30 miljoen euro. Verder moeten die per stuk 8 fte aan directe en 10 tot 15 fte indirecte arbeidsplaatsen opleveren bij loonwerkers en mechanisatiebedrijven. Per locatie is 2000 hectare aan gras nodig. HarvestaGG beschikt zelf niet over land om gewassen te telen. Daarvoor zoekt de organisatie telers in de omgeving van de Energyfarm.

Inmiddels heeft HarvestaGG in de regio Swifterbant boeren in een straal van 15 kilometer uitgenodigd om leverancier van grondstoffen te worden. HarvestaGG sluit voor het benodigde gras contracten af met akkerbouwers. Het jaarsaldo van één hectare gras, dat 4 tot 5 keer per jaar wordt geoogst, wordt inclusief het ontvangen van mest geraamd op 1195 euro. Deze maand worden in Swifterbant 4 bijeenkomsten georganiseerd om meer boeren voor deelname aan het concept te interesseren.