Gezamenlijk debat werkgevers over biobased economy

Op initiatief van het bedrijfsleven, de Chemiesector (VNCI), de Energiesector (Energie-Nederland), Agrofoodsector (Dutch Biorefinery Cluster) in samenwerking met de Nederlandse Papier- en kartonindustrie (Koninklijke VNP) en met steun van het Ministerie van EL&I gingen bestuurders op het gebied van biobased ondernemen met elkaar in debat.

Deelnemers aan het debat waren Bernard Wientjes (Voorzitter VNO-NCW); Herman Wijffels (Hoogleraar Duurzaamheid & Maatschappelijke Verandering); Rudy Rabbinge (Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling & Voedselzekerheid); Hans Alders (Voorzitter Energie-Nederland); Rein Willems (Voorzitter topsector Chemie) en Mees Hartvelt (Voorzitter Koninklijke VNP).

Een verslag van het debat: http://www.youtube.com/v/os1qYtdiRbY
 
Ook lanceerden zij een nieuwe gezamenlijke website: http://ondernemendgroen.nl/home.html