Verslag Netwerkbijeenkomst BBE

Dinsdag 6 december vond de vierde netwerkbijeenkomst voor Biobased Economy plaats in het Circustheater in Scheveningen. Ruim 300 mensen waren bijeengekomen om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het Innovatiecontract Biobased Economy. Aan het einde van deze middag was er uiteraard een goed verzorgde borrel, maar ook de laatste mogelijkheid van het bedrijfsleven om in te haken bij het Innovatiecontract Biobased Economy.

Mees Hartvelt, voorzitter van de werkgroep Busineesplan Biobased Economy 2.0, trapte af met een presentatie over de voortgang van het Innovatiecontract. Mark Dierikx, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging ging in zijn speech in op de spanning die bestaat tussen de doelstellingen vanuit energie en de doelen die vanuit Biobased Economy nagestreefd worden. Vervolgens presenteerden de zes workpackages hun plannen in een korte, inspirerende powerpitch.

Na de pauze werd er door een panel, bestaande uit Martin Kropff (WUR), Rein Willems (Boegbeeld Chemie), Mees Hartvelt (Voorzitter werkgroep Businessplan BBE 2.0),  Roel Bol (Programmadirecteur BBE), Peter-Paul Schouwenburg (Essent) en Daniëlle de Nie (IUCN) gereflecteerd op de gepresenteerde plannen. Tot slot zette professor Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit het Innovatiecontract in een breder kader door zijn visie te delen over de transitie van een “fossil-based” naar een biobased economie.

Tijdens de afsluitende borrel werd er druk genetwerkt: de trekkers van de workpackages gaven toelichting op hun workpackage aan geïnteresseerden, Agentschap NL gaf uitleg over de verschillende overheidsmiddelen die het Innovatiecontract kunnen ondersteunen en een aantal ondertekenaars van Green Deals was aanwezig om hun ervaring over publiek-private samenwerking te delen. Kortom: we kunnen terugkijken op een geslaagde netwerkbijeenkomst.

 

Documenten

Links