Nieuws
Agenda

Jaarcongres Slim materiaalgebruik druk bezocht

Ruim 600 deelnemers woonden op 23 november het KIVI NIRIA Jaarcongres Slim materiaalgebruik aan de TU Delft bij. Een van de key-note sprekers was drs. Fokko van Duyne van de werkgroep Biobased Economy SER. Ter introductie citeerde de dagvoorzitter bij wijze van knipoog een deel van de inleiding die Fokko van Duyne hield bij de ‘Conferentie Werk maken van de biobased economy’ van woensdag 6 april jl.:

“Dames en heren, boeren moeten eens ophouden met het zoeken naar een vrouw. Dat is wel leuk voor de kijkcijfers, maar niet goed voor de toekomst. Boeren moeten op zoek naar een chemicus. Als boeren, naast voedselproductie, zich nog meer zouden richten op toelevering van biomassa en reststromen voor chemische toepassingen en biomaterialen, dan is dat goed voor de welvaart van Nederland én voor de positie van de boeren. Dan komt Yvon Jaspers over een paar jaar terug met een nieuw programma: vrouw zoekt boer. Samenwerking tussen boeren en chemici, of tussen bijvoorbeeld bierbrouwers en energieleveranciers, is kenmerkend voor de zogenaamde biobased economy.”

Een van de zaken die Fokko van Duyne in zijn lezing aan de orde stelde is dat de SER zeer terughoudend is om biomassa als energievoorziening te gebruiken vanwege het risico op verdringing van voedselproductie of biodiversiteit. Ook stelde hij dat verduurzaming nog teveel wordt gedragen door bevlogen individuen. Voor meer informatie: download de presentatie.
Na zijn welkomstwoord ging KIVI NIRIA ing. President Martin van Pernis onder meer in op de huidige economische crisis. Zo riep hij politici, bankiers en anderen op om, samen met ingenieurs, een beroepsgroep die bekend staat om hun capaciteiten om in tijden van crisis snel en adequaat te reageren en te acteren, te bouwen aan een nieuwe economie. Een economie die duurzaamheid tot basisprincipe heeft.

Drs. Dirk Jan van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft, ging tijdens zijn lezing in op vraag hoe het staat met de wetenschapsproductie in Nederland. “Op dit moment behoren Nederlandse universiteiten qua researchprestaties tot de wereldtop. Maar we zullen ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft. China is bezig met een inhaaltraject en zal naar verwachting rond 2020 hetzelfde peil bereiken als Europa.”

Na de ochtendsessie met nog vier andere sprekers volgde een lunch en konden deelnemers verschillende parallelsessies bijwonen.

Aansluitend aan de parallelsessies vond het plenaire middagprogramma plaats. De aanwezigen werden opnieuw hartelijk welkom geheten door dagvoorzitter Diederik Jekel. Tijdens de paneldiscussie met Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon-Parme, Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en prof. dr. Rob de Wijk, Directeur The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), werd duidelijk dat de grondstoffenschaarste door overheden vooral als een geopolitiek probleem wordt gezien. De oplossing hiervoor kan worden gevonden in technologie maar ook in het versterken van banden met grondstoffenrijke landen en nauwere samenwerking met internationale bedrijven. De dag werd afgesloten door President Martin van Pernis die iedereen bedankte voor hun komst.

Dankzij hoogwaardige presentaties, inhoudelijke debatten en boeiende workshops zorgden sprekers en deelnemers voor een geslaagde dag. De livestream via de website werd tijdens de twee plenaire sessies goed bekeken. Alle presentaties zijn te vinden op de website.