Verslag 2e sessie Businessplan BBE 2.0

Vrijdag 18 november was de tweede plenaire bijeenkomst om samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen tot een vernieuwd Businessplan Biobased Economy tot komen. Dit plan is onderdeel van het Innovatiecontract Chemie. Voor deze bijeenkomst waren ruim 200 afgevaardigden van kennisinstellingen en bedrijfsleven vanuit het hele land afgereisd naar Fort Voordorp bij de Bilt.  

Na de opening door voorzitter Mees Hartvelt van de werkgroep Business plan BBE 2.0, gaf Ino Ostendorf (Ministerie van EL&I) uitleg over de ondersteunende instrumenten vanuit het ministerie. Omdat het aantal subsidies wordt afgebouwd, zal de overheid meer gaan bijdragen door middel van fiscale regelingen, zoals RDA+ en WBSO. Het plenaire gedeelte werd afgesloten door Herman van Wechem (WTC), die uitleg gaf over de work packages.

Hierna ging de groep uiteen in de verschillende deelsessies per work package, onder leiding van een trekker vanuit een kennisinstelling:

 

1.    Teeltoptimalisatie-Biomassaproductie

Andries Koops

 

 

 

 

 

 

2.    Geïntegreerde bioraffinage en Kringloop, water, nutriënten, bodem

Annita Westenbroek

 

 

 

 

 

3.    Economie, beleid en duurzaamheid

Hans van Meijl

 

 

 

 

 

 

4.    Biobased materialen

Christiaan Bolck

 

 

 

 

 

 

5.    Bio-energie en -chemicaliën

Luuk van der Wielen

 

 

 

 

In de deelsessies werd “het huiswerk” van de trekkers van de work packages gepresenteerd. Daarna was de vloer open voor de afgevaardigden van de bedrijven om input te leveren, maar vooral om hun committering te geven aan (onderdelen van) de programmalijnen. En dit gebeurde massaal!

Ideeën en aanvullingen werden aangedragen en handen gingen enthousiast de lucht in bij de vraag of men zich wilde committeren aan het Businessplan. Nieuwe contacten werden gelegd en nieuwe ideeën kwamen tot stand. Kortom, er kan worden teruggekeken op een geslaagde middag, waarin een flinke stap is gezet in de richting van een Businessplan BBE 2.0.

Op 6 december is de volgende bijeenkomst, waar tijdens de halfjaarlijkse Netwerkbijeenkomst een conceptversie van het Businessplan zal worden gepresenteerd. Tevens is dit de laatste mogelijkheid voor het bedrijfsleven om input te leveren, aangezien het Businessplan voor 31 december 2011 rond moet zijn.

Presentaties plenaire sessie

Presentatie innovatie-instrumenten

Presentatie M. Hartvelt / H. van Wechem

Verslagen en presentaties van de deelsessies

Teeltoptimalisatie en Biomassaproductie verslag
Teeltoptimalisatie en Biomassaproductie
presentatie

Geïntegreerde bioraffinage en Kringloop, water, nutriënten, bodem verslag
Geïntegreerde bioraffinage en Kringloop, water, nutriënten, bodem presentatie

Economie, beleid en duurzaamheid verslag
Economie, beleid en duurzaamheid presentatie

Biobased materialen – verslag
Biobased materialen presentatie

Bio-energie en –chemicaliën verslag
Bio-energie en –chemicaliën presentatie

SYMBIONT fundamenteel onderzoek bioraffinage verslag
SYMBIONT fundamenteel onderzoek bioraffinage presentatie

Fundamenteel onderzoek Biosolarcells, bio-energie, biogas verslag
Fundamenteel onderzoek  biogas presentatie
Fundamenteel onderzoek Biosolarcells
presentatie

Links

Netwerkbijeenkomst 6 december

BBE Businessplan 2.0

Intentieverklaring PB