Biobased plastics 2012 : een overzicht

In deze speciale uitgave in de reeks ‘Groene Grondstoffen’ wordt inzicht gegeven in de huidige op de markt verkrijgbare biobased plastics en de te verwachten ontwikkelingen. Er wordt gekeken naar zowel thermoplastische als thermohardende materialen. Het boek biedt inzicht in de productie, verwerking, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende types. Daarnaast worden mogelijke toepassingen, afvalbeheer en technische-, economische-, en milieuuitdagingen verder toegelicht.

Biobased plastics 2012 is geschreven voor iedereen die meer wil weten over biobased plastics, hetzij vanuit maatschappelijk of bedrijfsmatig belang, of gewoon vanuit interesse in de huidige stand van zaken. Doel is ondernemers de mogelijkheden van biobased plastics te laten zien, studenten informatie te geven over deze nieuwe onderzoeksrichting en ambtenaren te ondersteunen in hun beleidsvorming. Media kunnen deze uitgave gebruiken ter introductie van een onderwerp dat kan rekenen op een brede maatschappelijke belangstelling.

Deze speciale uitgave in de reeks ‘Groene Grondstoffen’ is een gezamenlijk initiatief van het DPI Value Centre en het Biobased Performance Materials programma. Deze uitgave is mede op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de branche organisaties verenigd in de Nederlandse Rubber en Kunststof Industrie (NRK) tot stand gekomen.

Voor meer informatie en downloaden van de uitgave :http://www.groenegrondstoffen.nl/Serie_GG.html