Nieuws
Agenda

Zweedse auto’s rijden op zaagsel dankzij Nederlandse innovatie

In Zweden gaan binnenkort dankzij een Nederlandse vinding auto’s rijden op benzine gemaakt van houtafval, zoals zaagsel. TechnipFMC en de Twentse onderneming BTG-BTL gaan in dit Scandinavische land een fabriek ontwerpen en bouwen waar van houtresten bio-olie wordt gemaakt. In een raffinaderij wordt deze olie vervolgens verwerkt tot brandstof. Het is de eerste fabriek in […]

Lees verder…

Inspiratietour CO2-reductie industrie

De NVDE, VEMW en RVO organiseren dit najaar drie bustours rond het thema CO2-reductie in de industrie. Het verduurzamen van industriële processen staat centraal. Diverse technieken komen aan de orde. Op 1 november bezoeken we de vlees- en zuivelindustrie in Oost-Nederland, waar onder andere warmtepompen, biomassa, zonne-energie (voor warmte en stroom) en het vergisten van slachtafval worden […]

Lees verder…

Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas. Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen op  NEN 8770. Het gepubliceerde normontwerp betreft NEN 8770 ‘Leidingen voor transport van […]

Lees verder…

TKI-overleg: ontwikkelingen in praktijk en beleid

In Wageningen vond deze week het halfjaarlijkse Groot TKI BBE overleg plaats. Het TKI BBE adviseert de Topsector Energie over de inhoudelijke programmering en wil hiervoor graag contact houden met haar achterban. Ook vindt het TKI BBE het delen van kennis en ervaring uit de projecten belangrijk. De agenda van de middag bestond uit een […]

Lees verder…

Gouden Kiem Competitie 2019

De Gouden KIEM-competitie richt zich op jonge bedrijven die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein. Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven worden uitgenodigd zichzelf te nomineren, daarbij gesteund door een decaan […]

Lees verder…