Nieuws
Agenda

Zomer

De zomerperiode is begonnen met een lagere frequentie van nieuws- en agenda-berichten. De redactie wenst u een fijne zomer. Heeft u nieuws: stuur ons een bericht aan info@biobasedeconomy.nl. […]

Lees verder…

Klimaat Adaptief bouwen mét de Natuur

Tijdens een webinar met 110 deelnemers, eind juni, startte het platform Klimaat Adaptief bouwen mét de Natuur (KAN). KAN is gelanceerd door de brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM. Het KAN-platform richt zich enerzijds op klimaat gerelateerde problemen, zoals zomerse hittestress en wateroverlast als gevolg van extreme hoosbuien. Anderzijds is werken mét de natuur voor […]

Lees verder…

Gebruik biomassa voor circulaire biobased materialen en chemicaliën

Het SER-advies over de benutting van biomassa, dat 8 juli is gepubliceerd, is een goede stap op weg naar een hoogwaardige inzet van biomassa. Met de adviezen in het rapport ‘Biomassa in balans, een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen’ komt er meer ruimte om biomassa te benutten als grondstof voor materialen en chemicaliën. Als […]

Lees verder…

Leidraden 2.0 voor circulair bouwen

Platform CB’23 heeft op 2 juli de nieuwe versies van de leidraden voor circulair bouwen gepubliceerd. Tijdens een webinar werden de 2.0 versies van Paspoorten voor de bouw, Meten van circulariteit en de Lexicon gepresenteerd. De nieuwe leidraden zijn via de website van Platform CB’23 te downloaden. Ook staan ze in de bibliotheek. Tijdens een webinar werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der […]

Lees verder…

Platform Bio-economie

PBE wordt Platform Bio-Economie! Bijdragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Om de negatieve beeldvorming over biomassa de laatste tijd bij te stellen, gaat PBE social media inzetten. Zo werd deze week het twitteraccount @biomassa_feiten gelanceerd. Ook op LinkedIn […]

Lees verder…