Nieuws
Agenda

Nieuwe handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen

Tijdens Building Holland zijn op 27 en 28 oktober twee handreikingen ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gelanceerd. Een voor de burger- en utiliteitsbouw en een voor de grond-, weg- en waterbouw. De handreikingen helpen opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. De handreikingen gaan over het formuleren van ambities en […]

Lees verder…

NWO organiseert Matchmakingbijeenkomst ‘Circulariteit’ op 11 november 2020 (online)

Op 11 november 2020 organiseert NWO een matchmakingsbijeenkomst binnen het programma ‘Circulariteit’. De call for proposals werd in augustus gepubliceerd onder de missielijn van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) en richt zich op onderzoek naar circulaire kunststoffen en biogrondstoffen, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners […]

Lees verder…

Cargill investeert in nieuwe biodieselfabriek Gent

Cargill investeert 150 miljoen euro in een nieuwe biodieselfabriek in Gent. Deze kan rioolslib, reststoffen uit de industrie en allerlei andere grondstoffen verwerken tot biodiesel. Met de nieuwe fabriek bereidt Cargill zich alvast voor op nieuwe Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive 2, RED2). Hierin staat de noodzaak vermeld om over te gaan […]

Lees verder…

Lancering van de 14th Joint Call ERA-NET Bioenergy

Op 20 oktober 2020 is de 14de gezamenlijke Call voor Research, Development & Innovation Proposals van het ERA-NET Bio-energie gelanceerd. Er is op dit moment geen Nederlandse co-financiering mogelijk maar wellicht is deze Call wel interessant voor Nederlandse bedrijven om aan te sluiten bij internationale consortia. Het onderwerp van deze gezamenlijke Call is: “Ontwikkeling en verbetering […]

Lees verder…

Voorlichtingsfilm SDE++

Gaat u een installatie bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij de standaard toegepaste systemen voor elektriciteit-, warmte- en gasproductie? Of wilt u een installatie realiseren om CO2 af te vangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++. Download de voorlichtingsfilm hier. […]

Lees verder…