Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

    Koeienmest. Foto: Sten Porse

Eén van de manieren om biomassa om te zetten in een biogas is vergisting. Bij vergisting wordt biomassa omgezet naar onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2 met behulp van micro-organismen: gisten. Dit zijn eencellige schimmels. Vergisting wordt gebruikt in de voedselindustrie en in de productie van biogas.

 

Wat is vergisting?

Het bekendste gist is biergist. Dit gist wordt voor in de voedselindustrie gebruikt: om brood te laten rijzen, doordat er CO2 vrijkomt in het vergistingsproces en het zorgt ervoor dat de suikers in alcohol worden omgezet bij het maken van bier en wijn. Andere gisten zorgen voor het vergisten van biomassa: het omzetten van organische stof in biogas. De biomassa die vergist wordt kan mest zijn, maar kan ook een combinatie van verschillende soorten biomassa zijn (covergisting). Een belangrijk element van het (co)vergistingsproces is de hoeveelheid zuurstof: als er geen zuurstof aanwezig is (anaeroob), wordt er meer alcohol gemaakt, als er meer zuurstof is, leidt dit vooral tot groei van de bacteriekolonie. Daarom vindt de vergisting van biomassa plaats in luchtdichte ruimten. Er zijn twee manieren om biomassa te vergisten: droge en natte vergisting.

 

Natte vergisting

Bij natte vergisting ligt de biomassa opgeslagen in afgesloten tanks. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste komt er geen zuurstof bij, wat zorgt voor een hogere omzet van biomassa naar biogas. Bovendien zorgt dit voor een temperatuur waar de bacteriën optimaal in werken.  Regelmatig wordt de biomassa omgeroerd, om te voorkomen dat de biomassa uit elkaar valt in verschillende lagen, wat het vergistingsproces zou kunnen vertragen. De eindproducten van dit proces zijn biogas en als restproduct digestaat. Momenteel wordt er op deze manier 10 ton per dag geproduceerd in Nederland. Het digestaat wordt gebruikt als meststof en gaat weer terug naar het land.

 

Droge vergisting

Droge vergisting vindt in Nederland alleen in één installatie in Lelystad plaats. Dit gebeurt eigenlijk alleen bij droge biomassa die anders gecomposteerd zou worden. De biomassa wordt in batches in afgesloten tanks gestopt en vermengd met de biomassa uit een oude batch. Na vermenging wordt de zuurstof uit de tank gehaald en vervangen door CO2. Ondanks dat het droge vergisting heet, wordt er toch water toegevoegd, omdat de (gist)bacteriën anders niet kunnen groeien. Als de biomassa vergist is, wordt het grootste deel hiervan verwijderd. Een klein deel blijft achter als basis voor een nieuwe batch.

 

Waarom vergisten?

Vergisting is één van de conversiemethoden om biomassa om te zetten in biogas. Meer uitleg hierover is te vinden onder het kopje ‘Wat is BBE?’. Daarnaast worden er vanuit Europa maxima gesteld aan het gebruik van dierlijke bemesting van land. Voor stikstof is dit maximum gesteld aan 170 kg stikstof aan dierlijke mest per hectare per jaar. Zeker in regio’s in Nederland met veel intensieve veehouderij, zoals Noord-Brabant en Gelderland, is dit een motivatie om alternatieven te vinden voor het mestoverschot. Door vergisting wordt een deel van de biomassa omgezet in biogas, terwijl er een kleiner gedeelte overblijft om het land te bemesten. Hierdoor kunnen boeren beter aan de wettelijk verplichte normen voldoen.

 

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Bumaga BV
  Bumaga BV
  Bumaga BV is een 10% dochterbedrijf van Kenniscentrum Papier en Karton. Bumaga richt zich op de implementatie van innovatieve procesunits voor de papier- en kartonproductie en het commercialiseren van nieuwe toepassingen van papier en karton.

  Adresgegevens
  IJsselburcht 3, Arnhem

  Website
  www.bumaga.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer levert al ruim tien jaar biomassa aan elektriciteitsbedrijven voor de opwekking van duurzame energie. Het gaat dan vooral om ‘energiehout’ (hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten). Voor de verwerking van overige biomassa, zoals gras, heide en riet, zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. We zullen daarom, samen met partners, blijven zoeken naar manieren om biomassa zo efficiënt en duurzaam mogelijk te hergebruiken. We laten daarmee zien dat we vanuit natuurbeheer een verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling van onze maatschappij en economie.

  Adresgegevens
  Princenhof Park 1, Driebergen

  Website
  http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Dossiers/Biomassa/In%20de%20praktijk.aspx

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Grontmij Nederland B.V.
  Grontmij Nederland B.V.
  Grontmij is actief in de sectoren bouw en vastgoed, energie, industrie, infrastructuur en mobiliteit, milieu en ruimte, software, stedelijke ontwikkeling en water. Wij willen meerwaarde leveren op het hele traject van ontwerp, advisering, engineering, contracting en management van multidisciplinaire projecten.

  Adresgegevens
  Stationsplein 12, Assen

  Website
  www.grontmij.nl

  Toegevoegd door
  jellezoetendal


  Naar de volledige kaart

 • Gemeente Woerden
  Gemeente Woerden
  Gemeente Woerden start een proef met als doel ketens van bedrijven te sluiten om innovatie, duurzaamheid en daarmee een vitale economie te stimuleren. Het Groene Hart is een bijzonder gebied. Er wordt echter nog te weinig gebruik gemaakt van de economische mogelijkheden die er zijn. Bedrijven die interesse hebben in deze pilot kunnen contact opnemen met projectleider Lisette Brekelmans van gemeente Woerden, via mail brekelmans.l@woerden.nl

  Adresgegevens
  Blekerijlaan 14, 3447 GR, Woerden

  Website
  www.woerden.nl

  Toegevoegd door
  Hans Slootweg


  Naar de volledige kaart

 • Holland Novochem Technical Coatings B.V.
  Holland Novochem Technical Coatings B.V.
  Novochem Technical Coatings heeft in eigen huis een nieuwe generatie bio-based high-performance polymere coatings ontwikkeld en wordt vermarkt onder de naam NovoShield. Hiermee wordt een duurzaam alternatief gerealiseerd voor oppervlakken, die beschermd moeten worden tegen allerlei omgevingsinvloeden. Afhankelijk van de toepassing hebt u keuze uit coatings met unieke anticorrosieve eigenschappen, chemische en/of thermische resistentie. Desgewenst kan er oplosmiddelvrij gewerkt worden. Zoekt u een duurzame oplossing? Dan kunt u er gerust op zijn, deze bij ons te vinden.

  Adresgegevens
  vilawal 15 3432 NX, Nieuwegein

  Website
  http://www.hollandnovochem.com/#!/2

  Toegevoegd door
  Novochem


  Naar de volledige kaart

 • vekadak
  vekadak
  Daktechniek platdak systemen groendak .energie dak epa advies

  Adresgegevens
  smaragshof 1339hr, Almere

  Website
  www.vekadak.nl

  Toegevoegd door
  Gerben


  Naar de volledige kaart

 • KSB Nederland BV
  KSB Nederland BV
  KSB is een innovatieve fabrikant van pompen, afsluiters, regelsystemen en motoren. KSB is actief in Energie (w.o. zonne-, windenergie en biogas), industrie, gebouwentechniek, water en vuilwater en mijnbouw. Tot slot kunnen zij deze markten ook zelf Servicen.

  Adresgegevens
  Wilgenlaan 68, Zwanenburg

  Website
  www.ksb.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Duynie Holding
  Duynie Holding
  Welkom op de website van Duynie Holding. Duynie Holding is onderdeel van het internationale concern Cosun. Duynie Holding is het moederbedrijf van Soltens, Duynie, Novidon en Crustell. De bindende factor van deze bedrijven is de grondstof waar ze mee werken. Alles draait bij Duynie Holding om het zo goed mogelijk verwaarden van organische bijproducten uit de levensmiddelen industrie. Het is een continue uitdaging telkens nieuwe, betere en slimmere toepassingen te vinden voor deze grondstoffen. Duynie Holding ontwikkelt zich daardoor anders dan haar oorspronkelijke concurrenten.

  Adresgegevens
  Kortsteekterweg 57a, Alphen aan den Rijn

  Website
  http://www.duynieholding.com

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Feed Innovation Services
  Feed Innovation Services
  Onderzoek en productontwikkeling in de diervoeder / agrofood sector

  Adresgegevens
  6703 BW, Wageningen

  Website
  www.feed-innovation.com

  Toegevoegd door
  feedinnovationservices


  Naar de volledige kaart