Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

    Koeienmest. Foto: Sten Porse

Eén van de manieren om biomassa om te zetten in een biogas is vergisting. Bij vergisting wordt biomassa omgezet naar onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2 met behulp van micro-organismen: gisten. Dit zijn eencellige schimmels. Vergisting wordt gebruikt in de voedselindustrie en in de productie van biogas.

 

Wat is vergisting?

Het bekendste gist is biergist. Dit gist wordt voor in de voedselindustrie gebruikt: om brood te laten rijzen, doordat er CO2 vrijkomt in het vergistingsproces en het zorgt ervoor dat de suikers in alcohol worden omgezet bij het maken van bier en wijn. Andere gisten zorgen voor het vergisten van biomassa: het omzetten van organische stof in biogas. De biomassa die vergist wordt kan mest zijn, maar kan ook een combinatie van verschillende soorten biomassa zijn (covergisting). Een belangrijk element van het (co)vergistingsproces is de hoeveelheid zuurstof: als er geen zuurstof aanwezig is (anaeroob), wordt er meer alcohol gemaakt, als er meer zuurstof is, leidt dit vooral tot groei van de bacteriekolonie. Daarom vindt de vergisting van biomassa plaats in luchtdichte ruimten. Er zijn twee manieren om biomassa te vergisten: droge en natte vergisting.

 

Natte vergisting

Bij natte vergisting ligt de biomassa opgeslagen in afgesloten tanks. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste komt er geen zuurstof bij, wat zorgt voor een hogere omzet van biomassa naar biogas. Bovendien zorgt dit voor een temperatuur waar de bacteriën optimaal in werken.  Regelmatig wordt de biomassa omgeroerd, om te voorkomen dat de biomassa uit elkaar valt in verschillende lagen, wat het vergistingsproces zou kunnen vertragen. De eindproducten van dit proces zijn biogas en als restproduct digestaat. Momenteel wordt er op deze manier 10 ton per dag geproduceerd in Nederland. Het digestaat wordt gebruikt als meststof en gaat weer terug naar het land.

 

Droge vergisting

Droge vergisting vindt in Nederland alleen in één installatie in Lelystad plaats. Dit gebeurt eigenlijk alleen bij droge biomassa die anders gecomposteerd zou worden. De biomassa wordt in batches in afgesloten tanks gestopt en vermengd met de biomassa uit een oude batch. Na vermenging wordt de zuurstof uit de tank gehaald en vervangen door CO2. Ondanks dat het droge vergisting heet, wordt er toch water toegevoegd, omdat de (gist)bacteriën anders niet kunnen groeien. Als de biomassa vergist is, wordt het grootste deel hiervan verwijderd. Een klein deel blijft achter als basis voor een nieuwe batch.

 

Waarom vergisten?

Vergisting is één van de conversiemethoden om biomassa om te zetten in biogas. Meer uitleg hierover is te vinden onder het kopje ‘Wat is BBE?’. Daarnaast worden er vanuit Europa maxima gesteld aan het gebruik van dierlijke bemesting van land. Voor stikstof is dit maximum gesteld aan 170 kg stikstof aan dierlijke mest per hectare per jaar. Zeker in regio’s in Nederland met veel intensieve veehouderij, zoals Noord-Brabant en Gelderland, is dit een motivatie om alternatieven te vinden voor het mestoverschot. Door vergisting wordt een deel van de biomassa omgezet in biogas, terwijl er een kleiner gedeelte overblijft om het land te bemesten. Hierdoor kunnen boeren beter aan de wettelijk verplichte normen voldoen.

 

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Eco-Makelaar
  Eco-Makelaar
  Toeleverancier bouwwereld met duurzame producten, zoals BIO-PCM. Maar ook bezig met nieuwe innovatie materialen, bijv. bouwblok van hennep.

  Adresgegevens
  Lidwinahof 16, Venray

  Website
  www.eco-makelaar.eu

  Toegevoegd door
  Richard


  Naar de volledige kaart

 • Alta Innovation Support B.V.
  Alta Innovation Support B.V.
  Wij brengen uw creatieve, proces-technologische innovaties op succesvolle wijze naar een nichemarkt. Ook zoeken wij actief naar innovaties die uw bedrijf kan toepassen. Een zakelijke partner die mensen verbindt in de innovatieketen. Keten optimalisatie binnen uw processysteem is tevens onze expertise. Marktgerichte implementaties met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord.

  Adresgegevens
  Verdistraat 16, 2807 HS, Gouda

  Website
  www.altais.nl

  Toegevoegd door
  alta


  Naar de volledige kaart

 • Enki Energy
  Enki Energy
  Enki Energy bouwt biogasinstallaties op hbedrijfsschaal. Zeer geschikt voor agrarische industrie, food-processing en groo-horeca/retail. Energie is direct toepasbaar in het eigen bedrijf. Lokale verwerking bespaart op transportkosten, vermijdt contaminatie van afvalstromen en scheelt een hoop in de administratie.

  Adresgegevens
  6545CA, Nijmegen

  Website
  www.enki-energy.com

  Toegevoegd door
  markvanderham


  Naar de volledige kaart

 • Cradle Crops
  Cradle Crops
  Cradle Crops heeft als doel het creëren van een markt voor Miscanthus in Nederland. Om dit doel te bereiken kan Cradle Crops een faciliterende rol spelen in het opzetten van de Miscanthusteelt of in het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden van het gewas.

  Adresgegevens
  Graafjansdijk A 84, Westdorpe

  Website
  www.cradlecrops.nl

  Toegevoegd door
  Floris


  Naar de volledige kaart

 • ChainCraft
  ChainCraft
  ChainCraft (former Waste2Chemical company) develops proprietary mixed culture fermentation processes to produce biochemicals from low grade organic residues like food waste, agricultural residues or the organic fraction of municipal solid waste. The first aimed biochemicals, Medium Chain Fatty Acids (MCFA) can be used as building blocks in existing and new applications in markets for lubricants, plasticizers, polymers, coatings, animal feed and flavours and fragrances. In 2013 ChainCraft closed their first investment round with Dutch Greentech Fund (part of Rabobank Private Equity) and Horizon 3 Venture Capital as investors. In 2015 ChainCraft strives to complete pilot their pilot phase to be able to engineer, construct and operate a demonstration facility the second half of 2016. ChainCraft is a spin-off company of the department of Environmental Technology, part of Wageningen University, the Netherlands.

  Adresgegevens
  Hornweg 61, Amsterdam

  Website
  www.chaincraft.nl

  Toegevoegd door
  Niels


  Naar de volledige kaart

 • NoWIT B.V.
  NoWIT B.V.
  NoWIT introduceert een revolutionaire technologie (REnescience) voor de scheiding van huishoudelijk restafval. Door middel van een enzymatische hydrolyse wordt het organische deel van het afval gescheiden van het anorganische deel. Hierdoor is een zeer efficiente duurzame energieproductie en hergebruik van grondstoffen mogelijk. REnescience is ontwikkeld door het Deense DONG Energy. NoWIT is een innovatieve partner van DONG en vertegenwoordigt DONG/REnescience op onder andere de Nederlandse markt.

  Adresgegevens
  Kwakscheweg 4, Oud-Beijerland

  Website
  www.no-waste-in-time.nl

  Toegevoegd door
  nowit


  Naar de volledige kaart

 • Stichting BE-Basic
  Stichting BE-Basic
  Stichting BE-Basic is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband dat industriele Biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. Binnen BE-Basic werken bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten samen aan R&D oplossingen voor de transitie naar een biobased economy. Met een jaarlijks budget van 45 miljoen euro en ruim 40 partners is BE-Basic een van de grootste onderzoeksconsortia op dit gebied. Wij initieren en stimuleren samenwerking tussen Universiteiten en industrie, tussen onderzoekers en ondernemers en tussen Nederland en het buitenland.

  Adresgegevens
  Mijnbouwstraat 120, Delft

  Website
  www.be-basic.org

  Toegevoegd door
  noeskadenobel


  Naar de volledige kaart

 • Gemeente Alphen aan den Rijn
  Gemeente Alphen aan den Rijn
  Lokale overheid

  Adresgegevens
  Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

  Website
  www.alphenaandenrijn.nl

  Toegevoegd door
  Mieke Heim


  Naar de volledige kaart

 • NHL - kenniscentrum duurzame energie
  NHL - kenniscentrum duurzame energie
  Vanuit het kenniscentrum werken we aan diverse projecten rondom het thema duurzame energie.

  Adresgegevens
  Rengerslaan 10, Leeuwarden

  Website
  http://www.nhl.nl/nhl/1914/hotspot-duurzame-energie-hsde/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481.html

  Toegevoegd door
  Johannes


  Naar de volledige kaart