Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Torrefactie is een techniek om biomassa zodanig te veranderen dat het beter te gebruiken is bij verbranding en vergassing. Het is een milde vorm van pyrolyse waarbij er bij een temperatuur van tussen de 200 en 300 graden Celsius bepaalde eigenschappen van de biomassa worden veranderd.

Gecombineerd met het verzwaren van biomassa kan torrefactie zorgen dat biomassa een zeer efficiënte en effectieve vorm van bijvoorbeeld brandstof wordt, die bovendien ook nog eens makkelijk te vervoeren is.

 

Links

 

 

 

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecte...

Het Zuid-Afrikaanse papierconcern Sappi gaat substantieel investeren  in een proeffabriek voor nan...

De vierde en laatste call van het CSER PhD-programma is geopend, zie de FOM-website. Deze call sluit...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • BTG Biomass Technology Group B.V.
  BTG Biomass Technology Group B.V.
  BTG Biomass Technology Group BV (BTG) is een private, onafhankelijke groep bedrijven die zich in de afgelopen 25 jaar heeft gespecialiseerd in het omzetten van biomassa in brandstoffen, energie groene grondstoffen en materialen. De ongeveer 30 medewerkers werken vanuit kantoren in Enschede en Tsjechië aan biomassa en bio-energie projecten over de gehele wereld. BTG heeft haar activiteiten onderverdeeld in twee business units die gezamenlijk werken aan de drie belangrijkste pijlers: consultancy, projectontwikkeling en onderzoek & technologieontwikkeling. Door deze unieke combinatie van activiteiten bestrijkt BTG de gehele keten van onderzoek tot realisatie van projecten. Daarnaast richt zij zich met haar dochter- en technologiebedrijf BTG Bioliquids op het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van de flash pyrolyse technologie (www.btg-btl.com). De business unit consultancy levert zowel diensten aan de private als publieke sector. Zo heeft zij in de afgelopen jaren onder meer gewerkt voor bedrijven, overheden, financiële instellingen en NGO’s. De diensten van deze business unit beschrijven een groot deel van de keten – van pril idee tot realisatie.Enkele voorbeelden zijn biomassa beschikbaarheidsstudies, marktstudies, duurzaamheidsonderzoeken en technisch advies. BTG ontwikkelt ook projecten in Nederland en daarbuiten. Zo zijn in de afgelopen jaren meer dan 60 projecten gerealiseerd in onder meer Nederland, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Afrika. BTG heeft in Tsjechië en Brazilië met succes twee JI- en CDM-projecten opgezet. Door haar ervaring met verschillende projecten kan BTG ondersteunen bij de gehele projectontwikkeling – van vergunning tot daadwerkelijke realisatie. De business unit onderzoek & technologieontwikkeling voert onderzoek uit op contractbasis, maar ontwikkelt ook in eigen beheer nieuwe technologieën. In haar moderne proceshal doet zij onder meeronderzoek op het gebied van pyrolyse, torrefactie en hogedruk technologie. Het onderzoek reikt van kleinschalige opstellingen tot aan pilot plant grootte. De ontwikkeling van groene brandstoffen, grondstoffen en materialen staat hierbij vaak centraal.

  Adresgegevens
  Josink Esweg 34 7545 PN, Enschede

  Website
  http://www.btgworld.com/

  Toegevoegd door
  BTG


  Naar de volledige kaart

 • Bio Energy Management
  Bio Energy Management
  Intermediair en totale projectontwikkeling voor diverse bedrijven op het gebied van energieopwekking uit met name afvalstromen.

  Adresgegevens
  Pekelharinghaven 43, MEDEMBLIK

  Website
  www.orbis-network.com

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • BioBrug
  BioBrug
  Kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en Ru Groningen in relatie tot biobased economy

  Adresgegevens
  Nijenborgh 4, Groningen

  Website
  www.biobrug.nl

  Toegevoegd door
  Gert-Jan


  Naar de volledige kaart

 • TNO
  TNO
  Demand for clean, affordable and sustainable energy sources is one of the major challenges confronting Western society today. The process industry can play a key role in meeting this challenge by providing alternative fuels and limiting its own energy consumption. TNO supports industry and government optimise existing processes by using unique models for process control along with new sensors. We also develop new ways of processing biomass: Hydro Thermal Upgrading, pyrolysis and supercritical gasification. These processes are an important impulse in achieving the goals for renewable energy sources and agreements made on greenhouse gases in the Kyoto treaty.

  Adresgegevens
  stieltjesweg 1, Delft

  Website
  http://www.tno.nl/groep.cfm?context=thema&content=markt_producten&laag1=895&laag2=190&item_id=224

  Toegevoegd door
  TNO


  Naar de volledige kaart

 • Zetadec
  Zetadec
  Zetadec is a consultancy and contract R&D organisation for the feed, food and biomass industry. The strongpoint of Zetadec is its ability to operate on the interface of raw materials on the one hand and (processing) technology on the other hand. We assist companies in transforming new ideas into added value products. To do this we assist in: * enhancing performance of existing production lines, * conceptualize new product lines for new products, * perform lab-scale to full-scale operation tests, * formula and recipe development for new products, * testing functionality of ingredients for specific purposes.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 44, wageningen

  Website
  www.zetadec.nl

  Toegevoegd door
  Zetadec


  Naar de volledige kaart

 • vekadak
  vekadak
  Daktechniek platdak systemen groendak .energie dak epa advies

  Adresgegevens
  smaragshof 1339hr, Almere

  Website
  www.vekadak.nl

  Toegevoegd door
  Gerben


  Naar de volledige kaart

 • Rathenau Instituut
  Rathenau Instituut
  Het Rathenau Instituut heeft op 10 maart 2011 een verkenning gepresenteerd naar de verschillende perspectieven. Het blijkt dat de overheid een visie op het gebruik van biomassa heeft weten te formuleren die op veel draagvlak kan rekenen, namelijk de biobased economy, waarbij efficiënte omgang met grondstoffen de boventoon voert. Deze visie moet nog wel gerealiseerd worden. Het gevaar is dat alle goede, duurzame bedoelingen blijven steken in het bestaande krachtenspel rond fossiele grondstoffen, terwijl de overgang naar duurzame samenleving door velen wenselijk wordt geacht. Het Rathenau Instituut doet in haar studie enkele aanbevelingen om de transitie naar een duurzame biobased economy door te zetten. Een vervolgtraject richt zich op de ontwikkeling van de bio-economie in China, het onttrekken van grondstoffen aan Afrika door zowel China als Europa en de discussie rondom schaarste van grondstoffen in het algemeen

  Adresgegevens
  Anna van Saksenlaan 51, Den Haag

  Website
  http://www.rathenau.nl/themas/project/biobased-economy.html

  Toegevoegd door
  Rathenau-Instituut


  Naar de volledige kaart

 • Microgen Engine Corporation BV
  Microgen Engine Corporation BV
  Microgen Engine Corporation is manufacturing and supplying Stirling Engines for the use in CHP applications. Our Stirling engines can be powered with mutiple fuels like natural gas, diesel, solar and biomass.

  Adresgegevens
  Fabriekstraat 34, Doetinchem

  Website
  www.microgen-engine.com

  Toegevoegd door
  sjaak-zuttmicrogen-engine-com


  Naar de volledige kaart

 • Topell Energy BV
  Topell Energy BV
  Topell Energy is a Dutch, privately funded, clean technology company which has developed a cutting edge process for the production of high value solid bio-fuel from woody biomass. This process is generally known as torrefaction and the solid bio-fuel is usually referred to as torrefied biomass. Torrefaction of biomass results in cheaper transportation as well as more efficient conversion of biomass into heat and power. The torrefaction step is instrumental in unlocking the potential of biomass for energy production. Topell Energy has successfully created a test facility to prove its process, and is currently building a large, commercial-scale plant in The Netherlands. Topell Energy has started its international roll-out as a provider of integrated torrefaction solutions to its customers

  Adresgegevens
  Roelofshoeveweg 29, Duiven

  Website
  http://topell.nl/

  Toegevoegd door
  Topell-Energy-BV


  Naar de volledige kaart