Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De onderstaande tekst komt uit ‘Bioraffinage, Naar een optimale verwaarding van biomassa’ van Bert Annevelink en Paulien Harmsen.

Gewassen met een vrucht, knol of wortel

Deze gewassen hebben een vrucht, knol of wortel met een hoge concentratie aan suiker, zetmeel, olie of eiwit en relatief weinig water. Voorbeelden zijn granen, zaden, aardappels en suikerbieten. Bovengenoemde componenten vormen het hoofdproduct van de plant en hebben de volgende kenmerken:

 • Suiker (sucrose): dient als voedselreserve voor de plant en bestaat uit een glucose- en fructose molecuul (dissaccharide). Door de chemische structuur is sucrose zeer snel verteerbaar. Gewassen met veel sucrose zijn suikerbiet en rietsuiker.
 • Zetmeel: dient als voedselreserve voor de plant. Het is een polymeer van glucose moleculen (C6-suiker) en is goed afbreekbaar of verteerbaar. Gewassen met veel zetmeel zijn aardappel, tarwe en maïs.
 • Olie: dient als voedselreserve voor de plant en bevindt zich in vruchten (zaden). De olie bestaat uit onverzadigde vetzuren. Gewassen die veel olie bevatten zijn koolzaad, zonnebloem, soja en oliepalm.
 • Eiwit: speelt een belangrijke rol in functie van cellen en kan als voedselreserve dienen voor de plant. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren (chemische verbindingen met twee of soms meer functionele groepen). Gewassen met eiwitrijke zaden zijn o.a. erwten, linzen en bonen. Ook het uitpersen van zonnebloem- en koolzaad geeft als nevenstroom een zeer eiwitrijke perskoek.

Vruchten, knollen en wortels kunnen goed worden bewaard. Door de hoge concentratie aan waardevolle component in vruchten, knollen en wortels kost het relatief weinig moeite om het hoofdproduct te scheiden van de minder bruikbare delen van de plant. Daarnaast zijn het delen van de plant die vaak ook als voedsel dienen.
Dit type biomassa wordt veelal verwerkt in conventionele bioraffinagesystemen. Suikers (sucrose), zetmeel, oliën en eiwitten worden traditioneel gebruikt voor de productie van levensmiddelen of veevoer, maar zijn ook geschikt als basis voor (nieuwe) biobased producten. Voorbeelden zijn de fermentatie van suikers tot bioethanol of chemicaliën, olie voor
de productie van zeep, verven, of biodiesel, en eiwitten die na hydrolyse worden toegevoegd als essentiële aminozuren aan veevoer of die dienen als grondstof voor de productie van chemicaliën.

Groene biomassa

Groene gewassen zoals bepaalde groentes (sla) en vers gras worden groene biomassa genoemd. Ook reststromen bladeren en stengels) met een veel lagere waarde dan vrucht-, knol- of wortelgewassen vallen onder deze categorie (bijvoorbeeld bietenloof). Deze biomassa bestaat over het algemeen voornamelijk uit cellulose en hemicellulose, en wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan water.
Groene biomassa is erg nat en bederfelijk, en kan moeilijker worden bewaard. Het transport is relatief duur en daarom moet verwerking decentraal plaatsvinden. Gewasresten worden op het moment niet volledig benut. Vaak worden ze ondergeploegd om de bodemstructuur van de akker te verbeteren. Een andere mogelijkheid is het verwerken van de bladeren tot veevoer. De bladeren bevatten een relatief groot deel aan eiwitten die afgebroken kunnen worden tot (essentiële) aminozuren. Daarnaast kunnen de vezels in de bladeren worden afgebroken tot suikers en lignine. Dit type biomassa wordt verwerkt in groene bioraffinagesystemen

Kenmerken van waardevolle componenten in groene biomassa zijn als volgt:

 • Cellulose: komt voor in de celwand en geeft stevigheid en structuur aan een plant. Cellulose is net als zetmeel een polymeer van glucose moleculen (C6-suiker), maar is door de specifieke rangschikking van de glucose moleculen (kristallijn) zeer moeilijk afbreekbaar.
 • Hemicellulose: komt voor in de celwand van de plant. Het is een polymeer van voornamelijk xylose en arabinose (C5-suikers). De moleculen in hemicellulose zijn zodanig gerangschikt dat een ongeordende structuur wordt verkregen (amorf). Om deze reden is hemicellulose veel makkelijker afbreekbaar dan cellulose.
 • Lignine: komt voor in de celwand van de plant en is een polymeer van aromatische verbindingen. Het vormt samen met hemicellulose een matrix van ongeordend (amorf) materiaal, waarin de geordende cellulose moleculen zijn ingebed. Lignine fungeert als een soort lijm en geeft ook bescherming aan de plant.

 

Houtachtige biomassa

Houtachtige biomassa of lignocellulose is een verzamelnaam die wordt gebruikt als het gaat over plantaardige biomassa die voornamelijk bestaat uit cellulose, hemicellulose en lignine. Voorbeelden van lignocellulosehoudende biomassa zijn hout en stro. Planten en bomen hebben door de specifieke lignocellulose structuur een grote mate van stevigheid en zijn beschermd tegen aanvallen van bacteriën en schimmels. Maar door deze specifieke structuur is het isoleren van waardevolle componenten uit lignocellulose een bewerkelijk proces. In tegenstelling tot de eetbare fractie van een plant is lignocellulose materiaal nog wel ruim beschikbaar.
Lignocellulosehoudende biomassa kan over het algemeen goed worden opgeslagen. Dit type biomassa wordt verwerkt in lignocellulose bioraffinagesystemen.

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Faay Vianen BV
  Faay Vianen BV
  Faay is gespecialiseerd in de productie van milieuvriendelijke, scheidingswanden met een kern van vlas en plafondsystemen met uitzonderlijke eigenschappen. Unieke eigenschappen van de milieuvriendelijke vlasschevenplaten zijn: hernieuwbare grondstof, licht gewicht en toch optimale stabiliteit, draagt bij aan brandvertraging, hoge isolatie- en dB-waarden en heeft een homogene kwaliteit.

  Adresgegevens
  mijlweg 3, vianen

  Website
  www.faay.nl

  Toegevoegd door
  marchoek


  Naar de volledige kaart

 • Van Boekel Groep - NewFoss
  Van Boekel Groep - NewFoss
  Innovatieve groep bedrijven Landschapsinrichting Civiele techniek/betonbouw Projectontwikkeling Biobased techniek en producten NL CZ D B

  Adresgegevens
  voederheil 3 5411 RJ, Zeeland

  Website
  www.vanboekel.com www.newfoss.com

  Toegevoegd door
  Geert


  Naar de volledige kaart

 • DLG BENELUX
  DLG BENELUX
  DLG BENELUX is gespecialiseerd in het organiseren van (internationale) congressen en beurzen, waarin de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en netwerken binnen de agribusiness en voedingsindustrie. Voorbeelden: Valorisation of Biomass International Algae Congres BioEnergy Decentral AGRITECHNICA Eurotier PotatoEurope PotatoWorld

  Adresgegevens
  Stationsplein Noord 4, Woerden

  Website
  http://www.dlg-benelux.com/

  Toegevoegd door
  Tessa


  Naar de volledige kaart

 • NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  Doel is het opzetten van een structureel netwerk en samenwerkingsverband tussen bedrijven/ ondernemers (en kennisinstellingen/-hebbers) om te komen tot een permanente kennisvalorisatie en generatie van ontwikkelingsprojecten op het gebied van nieuwe energie en groene grondstoffen. Dit wordt gerealiseerd door een (grensoverschrijdend) platform van ondernemers en experts in combinatie met het uitvoeren van industriële onderzoeks- en experimentele ontwikkelprojecten.

  Adresgegevens
  goirleseweg 15, tilburg


  Toegevoegd door
  paul


  Naar de volledige kaart

 • Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland
  Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland
  De kracht van Zeeland Zeeland vervult samen met de buurregio\'s West-Brabant en Oost Vlaanderen, een voortrekkersrol op het gebied van biobased economy. Het succes van de aanpak is het centraal stellen van vragen van grote en kleine bedrijven in de regio. Bedrijven bepalen de onderzoeksvraag en kennisinstellingen kunnen hierbij aansluiten. Door deze aanpak wordt de zwakte van de regio, het ontbreken van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, omgezet tot een voordeel. Al verscheidene jaren wordt in Zeeland, samen met de buurregio\'s gewerkt aan de overgang naar een duurzame economie. Om deze ontwikkelingen nog meer kracht bij te zetten en initiatieven te ondersteunen is het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland opgericht. Het uitvoeringsbureau is aanspreekpunt voor partijen in de regio die een bijdrage willen leveren aan de Biobased Economy

  Adresgegevens
  Buitenruststraat, Middelburg


  Toegevoegd door
  Hetty Dirksen


  Naar de volledige kaart

 • KeyGene
  KeyGene
  KeyGene is a molecular genetics R&D company with a primary focus on 6F crop improvement (Food, Feed, Fiber, Fuel, Flowers and Fun crops). KeyGene delivers sustainable molecular genetic responses to the world’s need for stability in the yield, quality and health of crops. KeyGene assists breeding companies by providing cutting edge breeding technology and trait improvement platforms for their own crop development.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 90 , Wageningen

  Website
  http://www.keygene.com/home/index.php

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Cargill Nederland
  Cargill Nederland
  Cargill is een internationale leverancier van producten en diensten op het gebied van voedsel, landbouw en risicomanagement. Ons doel is onze kennis en ervaring te gebruiken om aan de unieke behoefte van de klant te voldoen en hem te helpen zakelijk succesvol te zijn. In Nederland Cargill B.V. werd in 1959 opgericht in Amsterdam als een handelsorganisatie in goederen. Tegenwoordig zijn wij betrokken bij de productie van voedselingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen van landbouwproducten. Cargill B.V. heeft door het hele land ongeveer 2300 werknemers in dienst en behoort tot de 20 grootste bedrijven van Nederland.

  Adresgegevens
  lelyweg 31, bergen op zoom

  Website
  http://www.cargill.nl/

  Toegevoegd door
  Cargill-Nederland


  Naar de volledige kaart

 • Wageningen UR Food and Biobased Research
  Wageningen UR Food and Biobased Research
  Biobased Products, part of Wageningen UR In Biobased Products doen 75 medewerkers onderzoek en ontwikkelingswerk voor de effectieve, rendabele en duurzame productie van hoogwaardige chemicaliën, materialen en energiedragers uit biomassa (groene grondstoffen). Biobased products levert technologisch innovatieve R&D en services voor de transitie naar een Biobased Economy. In Biobased products werken we samen met het bedrijfsleven aan doorbraken in de productie van innovatieve high performance materialen, -chemicaliën en -processen op basis van biomassa. De gezamenlijke expertises van het Biobased products kunnen rendabele oplossingen aandragen voor elke stap in de productie van deze biobased products Ambitie Biobased products heeft de ambitie om, vanuit Wageningen UR in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en andere onderzoeksinstituten, een leidende rol te nemen bij de technologische ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de Biobased Economy.

  Adresgegevens
  Bornse Weilanden 9, Wageningen

  Website
  http://www.biobasedproducts.wur.nl/NL/

  Toegevoegd door
  Wageningen-UR-Food-and-Biobased-Research


  Naar de volledige kaart

 • RSW bv
  RSW bv
  Regionaal Sorteercentrum West bv is een werkmaatschappij van de Ecovere Holding te Den Haag dat in Zuid-Holland een vooraanstaande positie inneemt op het gebied van de recycling van puin, houtafval en bouw- en sloopafval tot waardevolle secundaire bouw- en grond- brandstoffen. RSW een moderne dynamische onderneming met een voortrekkersrol op het gebied van ontwikkeling en bewerking van afvalstoffen en biomassa. Op zoek naar oplossingen op maat, is RSW in staat om snel in te spelen op de noodzakelijke ontwikkelingen die nodig zijn voor een duurzame wereld. Bij al onze activiteiten krijgen duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ruimschoots aandacht. Door recycling van afvalstromen wordt bespaard op schaarse grondstoffen. Arbeidszorg staat bij ons bedrijf hoog in het vaandel. Al onze producten en diensten voldoen aan de hoge eisen die verbonden zijn aan de certificaten die van toepassing zijn op onze activiteiten. Werkwijzen en processen van RSW moeten voldoen aan de BBT om te voldoen aan de Europese richtlijn IPPC. Samen met onze partners staan wij voor “gezamenlijke afvalzorg”

  Adresgegevens
  Waterpas 100 , Den Haag

  Website
  www.rsw-eco.nl

  Toegevoegd door
  Marcel


  Naar de volledige kaart