Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffenchemicaliën,  materialentransportbrandstoffen, en elektriciteit en warmte

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

schema kringloop biobased economy

Biobased, Bio- en Circulaire Economie

Lees hier meer over de verschillen en achtergronden van deze termen.

Overgang is kans voor Nederland

VNO/NCW: ‘Biobased economy  is gouden kans voor economie’

De overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een biobased economy wordt omschreven als een complexe systeeminnovatie in een niet stabiele internationale omgeving. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector. Lees meer over de economische kansen.

Productiesystemen

De productiesystemen in de biobased economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

 • Biomassavoorziening
  Allereerst is er natuurlijk biomassa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van biobased producten.  Er zijn veel verschillende soorten biomassa die gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de soorten biomassa is hier te lezen.
 • Verwerking door middel van technologie
  Vervolgens worden de stromen biomassa op verschillende  manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er biobased producten en toepassingen van gemaakt kunnen worden. Meer informatie over verschillende conversietechnieken is hier te lezen.
 • Producten
  Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten  voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bioplastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort biomassa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën. Meer informatie over de verschillende producten:  inhoudsstoffenchemicaliënmaterialentransportbrandstoffenbiogaselektriciteit en warmte buy sizegenetics.

Bioraffinage

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen. Hoogwaardige  componenten kunnen ingezet wordt voor complexe chemische processen – zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Onderdelen van biomassa die niet meer te gebruiken zijn voor materialen of chemie kan je later in het proces altijd nog verbranden voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte buy sizegenetics). Het zou zonde zijn om de waardevolle onderdelen van de biomassa hiervoor te gebruiken. De bestandsdelen uit de biomassa worden dan niet optimaal benut.  Bioraffinage is dus het uiteen rafelen van biomassa in verschillende fracties voor diverse toepassingen. Via cascadering probeert men dit zo optimaal mogelijk te doen. Lees verder over bioraffinage en cascadering.

In onderstaand overzicht is het hele concept van de BioBased Economy  in beeld gebracht.

schema keten biobased economy Roland Berger

 

 

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • BVOR
  BVOR
  BVOR - Branche Vereniging Organische Reststoffen De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) behartigt de belangen van bedrijven die organische reststoffen op doelmatige en duurzame wijze verwerken. De BVOR vertegenwoordigt de meerderheid van de composteerbedrijven in Nederland, alsmede vergistingsinstallaties en producenten van biomassa voor energieproductie. Leden van de BVOR produceren uit organische reststromen compost, biogas, biomassa en andere grondstoffen. Naast belangenbehartiger biedt de BVOR haar leden ook een kenniscentrum en een netwerkplatform. De BVOR initieert en ondersteunt innovatie: optimale benutting van organische materialen binnen de 'bio-based economy' staat hierin centraal.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 38, wageningen

  Website
  http://www.bvor.nl/

  Toegevoegd door
  BVOR


  Naar de volledige kaart

 • Noordtij
  Noordtij
  Noordtij is een communicatie en projectbureau. In groene grondstoffen, biobased thema's zijn we zeer thuis. Noordtij doet projecten voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In Noord Nederland zijn we aanjager van de Biobased Society met KNN en Bioclear als partners

  Adresgegevens
  Wirdumerdijk 13c, Leeuwarden

  Website
  www.noordtij.nl

  Toegevoegd door
  Jaap


  Naar de volledige kaart

 • BIONND
  BIONND
  Laboratorium voor biologisch onderzoek. Productie van PHA\'s (composteerbaar bioplastic) uit organische reststromen (agro-biopolymeren).

  Adresgegevens
  Oude Hoflaan 10, HAREN GN


  Toegevoegd door
  Henk


  Naar de volledige kaart

 • Struyk Verwo Infra
  Struyk Verwo Infra
  De productie, distributie en toepassing van bouwmaterialen heeft een directe weerslag op de leefomgeving. Struyk Verwo Infra stimuleert in alle geledingen en kernprocessen van haar bedrijf continue verbeterslagen om belasting van het milieu te verminderen. Van verantwoord inkopen tot energiebesparing en minder CO² uitstoot op elke productie-locatie. Door toepassing van groene energie, scheiding bij de bron van afvalstromen en inrichting van milieustraten. En door hergebruik van gecertificeerd puinmengsel en verminderde milieubelasting door efficiënter transport. SVI conformeert zich ook aan het verpakkingsconvenant en stimuleert het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen. Alle betonnen tegels en stenen voldoen aan alle hoge duurzaamheidseisen in een door het NIBE uitgevoerde Levens Cyclus Analyse en hebben het DUBOKEUR®. Ook levert Struyk Verwo Infra op verzoek bestratingsproducten met Milieukeur® waarbij een minimaal percentage van zand en grind wordt vervangen door her te gebruiken puingranulaat.

  Adresgegevens
  Havenweg 45, oosterhout

  Website
  http://www.struykverwoinfra.nl/thema_duurzaam_bouwen.html

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Natuur & Milieu
  Natuur & Milieu
  Natuur en Milieu heeft een coalitie gevormd van bedrijven en maatschappelijke organisaties, die ervoor gezorgd heeft dat de overheid het bedrijfsleven verplicht om openbaar te maken welke biobrandstoffen ze gebruiken en waar deze vandaan komen. Zo kan beter beoordeeld worden of biobrandstoffen duurzaam zijn. In 2010 en 2011 leggen we meer nadruk op biomassasoorten die wél goede oplossingen zijn voor het klimaat. Samen met bedrijven ontwikkelen we nieuwe duurzame kansen voor de Nederlandse economie. We doen dat vanuit het besef dat strenge eisen aan duurzaamheid van biomassa meer kans hebben als er ook economische perspectieven zijn

  Adresgegevens
  Hamburgerstraat 28a , Utrecht

  Website
  http://www2.natuurenmilieu.nl/themas/energie/groene-biobrandstof/

  Toegevoegd door
  Natuur-en-Milieu


  Naar de volledige kaart

 • Thiecon|SW bv
  Thiecon|SW bv
  ontwikkeling en realisatie van innovatieve concepten op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid

  Adresgegevens
  Laagerfseweg, Woudenberg


  Toegevoegd door
  johan


  Naar de volledige kaart

 • Alta Innovation Support B.V.
  Alta Innovation Support B.V.
  Wij brengen uw creatieve, proces-technologische innovaties op succesvolle wijze naar een nichemarkt. Ook zoeken wij actief naar innovaties die uw bedrijf kan toepassen. Een zakelijke partner die mensen verbindt in de innovatieketen. Keten optimalisatie binnen uw processysteem is tevens onze expertise. Marktgerichte implementaties met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord.

  Adresgegevens
  Verdistraat 16, 2807 HS, Gouda

  Website
  www.altais.nl

  Toegevoegd door
  alta


  Naar de volledige kaart

 • J.L. van Driel Landbouw BV
  J.L. van Driel Landbouw BV
  Akkerbouwbedrijf en toeleverancier

  Adresgegevens
  Zuidzijdsedijk 20, Neiuw-Beijerland


  Toegevoegd door
  J.L. van Driel


  Naar de volledige kaart

 • Biomassaforum
  Biomassaforum
  Wij bevorderen het gebruik van biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen voor energie toepassingen. We informeren over initiatieven en ideeën die een goede toelevering van biomassa voor duurzame energieproductie kunnen verbeteren. We laten zien welke installaties en technologieën voor toepassing van biomassa voor energieproductie in ontwikkeling en in gebruik zijn. We monitoren en initiëren het onderzoek naar het verbeteren van de toelevering en de toepassing van biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen. Het biomassaforum is een initiatief van het Bosschap, het Platform Hout Nederland (PHN) en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

  Adresgegevens
  Princenhof Park, driebergen

  Website
  http://www.biomassaforum.nl/

  Toegevoegd door
  Biomassaforum


  Naar de volledige kaart