Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffenchemicaliën,  materialentransportbrandstoffen, en elektriciteit en warmte

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

schema kringloop biobased economy

Biobased, Bio- en Circulaire Economie

Lees hier meer over de verschillen en achtergronden van deze termen.

Overgang is kans voor Nederland

VNO/NCW: ‘Biobased economy  is gouden kans voor economie’

De overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een biobased economy wordt omschreven als een complexe systeeminnovatie in een niet stabiele internationale omgeving. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector. Lees meer over de economische kansen.

Productiesystemen

De productiesystemen in de biobased economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

 • Biomassavoorziening
  Allereerst is er natuurlijk biomassa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van biobased producten.  Er zijn veel verschillende soorten biomassa die gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de soorten biomassa is hier te lezen.
 • Verwerking door middel van technologie
  Vervolgens worden de stromen biomassa op verschillende  manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er biobased producten en toepassingen van gemaakt kunnen worden. Meer informatie over verschillende conversietechnieken is hier te lezen.
 • Producten
  Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten  voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bioplastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort biomassa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën. Meer informatie over de verschillende producten:  inhoudsstoffenchemicaliënmaterialentransportbrandstoffenbiogaselektriciteit en warmte buy sizegenetics.

Bioraffinage

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen. Hoogwaardige  componenten kunnen ingezet wordt voor complexe chemische processen – zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Onderdelen van biomassa die niet meer te gebruiken zijn voor materialen of chemie kan je later in het proces altijd nog verbranden voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte buy sizegenetics). Het zou zonde zijn om de waardevolle onderdelen van de biomassa hiervoor te gebruiken. De bestandsdelen uit de biomassa worden dan niet optimaal benut.  Bioraffinage is dus het uiteen rafelen van biomassa in verschillende fracties voor diverse toepassingen. Via cascadering probeert men dit zo optimaal mogelijk te doen. Lees verder over bioraffinage en cascadering.

In onderstaand overzicht is het hele concept van de BioBased Economy  in beeld gebracht.

schema keten biobased economy Roland Berger

 

 

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  Het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) is onderdeel van GreenTechAlliances, powered by kiEMT en verbindt en versnelt de innovatieve biobased ontwikkelingen in Gelderland en Overijssel. BIC-ON is een breed gedragen cluster met een meerjarenprogramma waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies hun krachten bundelen. Door de regionale krachten gericht te ontwikkelen, innovatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en uiteraard financiering te ontsluiten, wordt de transitie van fossiele naar biobased grondstoffen versneld en worden reststromen herbenut. Alleen door goede samenwerking en afstemming wordt dit realiteit; ‘Alleen kun je sneller, samen kom je verder.’

  Adresgegevens
  Eusebiusbuitensingel 28, Arnhem

  Website
  http://www.greentechalliances.nl/biobased/bic-on-cluster/

  Toegevoegd door
  sabine


  Naar de volledige kaart

 • Holland Novochem Technical Coatings B.V.
  Holland Novochem Technical Coatings B.V.
  Novochem Technical Coatings heeft in eigen huis een nieuwe generatie bio-based high-performance polymere coatings ontwikkeld en wordt vermarkt onder de naam NovoShield. Hiermee wordt een duurzaam alternatief gerealiseerd voor oppervlakken, die beschermd moeten worden tegen allerlei omgevingsinvloeden. Afhankelijk van de toepassing hebt u keuze uit coatings met unieke anticorrosieve eigenschappen, chemische en/of thermische resistentie. Desgewenst kan er oplosmiddelvrij gewerkt worden. Zoekt u een duurzame oplossing? Dan kunt u er gerust op zijn, deze bij ons te vinden.

  Adresgegevens
  vilawal 15 3432 NX, Nieuwegein

  Website
  http://www.hollandnovochem.com/#!/2

  Toegevoegd door
  Novochem


  Naar de volledige kaart

 • Everest Energy
  Everest Energy
  Everest Energy is an independent global energy project developer and project advisor; providing operational execution of project development. Everest Energy specializes in structured and “hands-on” project development where bio-energy is created and converted into electricity.

  Adresgegevens
  2e Dorpsstraat 54, 3701AB, Zeist

  Website
  http://everestenergy.nl/

  Toegevoegd door
  Luca


  Naar de volledige kaart

 • TU Delft Department of Biotechnology
  TU Delft Department of Biotechnology
  The department of Biotechnology concentrates on the multidisciplinary fields of Biocatalysis, Metabolic Engineering & Fermentation Technology, Environmental Biotechnology and Bioprocess Technology as well as the exciting developments in the area of Life Science & Technology - in particular, genomics and metabolomics.

  Adresgegevens
  Julianalaan 67, Delft

  Website
  http://www.bt.tudelft.nl/

  Toegevoegd door
  TU-Delft-Department-of-Biotechnology


  Naar de volledige kaart

 • The Terrace
  The Terrace
  The Terrace is een merkstrategie bureau met een overtuigd geloof in shared value. Wij helpen bedrijven in het bepalen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en in het activeren van deze verantwoordelijkheid naar de markt, productinnovaties en de interne organisatie. Dit gebeurt in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

  Adresgegevens
  Gabriel Metsustraat 16, Amsterdam


  Toegevoegd door
  Fleur


  Naar de volledige kaart

 • NEN
  NEN
  Normalisatie vindt plaats op drie niveaus: * Nationaal heeft een werkgroep onder begeleiding van NEN een duurzaamheidsnorm opgesteld op basis van de Cramer criteria (ook wel bekend als NTA 8080). * Europees worden normen ontwikkeld als instrument voor de implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. NEN voert het secretariaat van de technische commissie die deze normen ontwikkeld. * Internationaal is normalisatie opgestart om tot mondiale normen voor duurzaam geproduceerde biomassa te komen. Om aan te tonen dat de biomassa die wordt gebruikt voor energietoepassingen ook duurzaam geproduceerd is, kunnen organisaties zich laten certificeren. Het certificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat desbetreffende organisatie volgens de opgestelde duurzaamheidseisen produceert. Onder NEN Schemabeheer is een certificatieschema opgesteld met de spelregels voor certificatie tegen de bovengenoemde NTA 8080. Ook dit schema wordt internationaal weggezet, aangezien een belangrijk deel van de biomassa voor de Nederlandse markt zal moeten worden geïmporteerd

  Adresgegevens
  Vlinderweg 6, Delft

  Website
  http://www.nen.nl/web/Energie/Duurzame-biomassa.htm

  Toegevoegd door
  NEN


  Naar de volledige kaart

 • TCE GoFour
  TCE GoFour
  In de afgelopen jaren heeft een drietal bedrijven, FINN BV, Outdoor Boilers of Europe BV en Aerodynamic Technologies BV, zich zeer intensief beziggehouden met het ontwikkelen van innovaties, die zullen bijdragen aan de maatschappelijke roep om een "groene" wereld. Om deze producten op een effectieve wijze te ontwikkelen en met elkaar te combineren, is TCE (Technology Centre Europe) opgericht. TCE heeft als doelstelling om zowel bedrijven als consumenten te helpen met gebruiksvriendelijke en duurzame oplossingen. Een van de eisen is dat de oplossingen betaalbaar zijn. Daarnaast moeten ze in hooguit vijf jaren terug te verdienen zijn. Speciaal voor grote projecten heeft TCE een aantal producten ontwikkeld. Deze producten leveren grote volumes "groene" warmte en in de zeer nabije toekomst (2011) grote volumes "groene" stroom, die 100% CO2-neutraal zijn en minimaal 70% goedkoper dan het niveau van de huidige energieprijzen. Naast "groene" warmte en stroom heeft TCE ook een aantal producten ontwikkeld om motorvoertuigen "groen" te maken. U moet hierbij denken aan: minder uitstoot, minder brandstofverbruik, minder onderhoud en meer vermogen.

  Adresgegevens
  glasblazer 9, stadskanaal

  Website
  http://tcegofour.com/nl/index.html

  Toegevoegd door
  TCE-GoFour


  Naar de volledige kaart

 • BioTorTech BV
  BioTorTech BV
  Startend bedrijf, die uit agro en biomassa reststromen, via eigen ontwikkelde "pre-process" en "torrefaction" concept, duurzame producten maakt. Gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

  Adresgegevens
  Plasticslaan 2, 4612 PX Bergen op Zoom

  Website
  http://www.biotortech.com/

  Toegevoegd door
  george


  Naar de volledige kaart

 • E-Energy Market BV
  E-Energy Market BV
  E-Energy Market BV is een bescheiden internationaal handelshuis en makelaar op het gebied van biobased producten. Biobased producten zijn in onze definitie op landbouw en bosbouw gebaseerde producten (levensmiddelen en diervoeders uitgesloten). In de praktijk zijn dit meestal: - biobrandstoffen en aanverwante producten - biomassa - resten en afval van de levensmiddelen, diervoeder- en oleochemische industrieën, bosbouw en landbouw. Deze residuen zijn geschikt als grondstof voor de productie van biobrandstoffen, biogas, opwekking van warmte en elektriciteit en grondstof voor biobased producten. Voorbeelden zijn: - Gebruikte frituur olie (UCO) - Glycerine - Soapstock - Graan residuen - Plantaardige olie - Vetzuren / esters - Houtpellets - Biodiesel - Ethanol - Methanol - Haardhout en aanmaakhout Deze producten zijn voornamelijk afkomstig uit geheel Europa en verkocht in de Benelux. E-Energy Market heeft een breed netwerk met complementaire partners in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en India. We streven naar verbreding van het netwerk voor de genoemde producten met de bedoeling een lange termijn relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse voordelen op te bouwen.

  Adresgegevens
  Klipperweg 74, Diemen

  Website
  www.E-EnergyMarket.com

  Toegevoegd door
  Erik


  Naar de volledige kaart