Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Op zoek naar financiering van uw onderzoek of innovatie rondom water, klimaat of circulaire economie?  Zoekt u verbreding van uw kennis en netwerk? Kom dan naar de innovatiebijeenkomst Horizon 2020 voor Water, Klimaat en Circulaire economie op 13 december aanstaande. Het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 financiert water-, klimaat- en circulaire economie-projecten. Projecten die zich met name richten op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt om een cross sectorale benadering, samenwerken in ketens en open innovatie. Met verschillende inspirerende sprekers gaan we op een interactieve manier met u in gesprek. Datum: 13 december van 14.30 u. -...

Schrijf u nu in voor de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018. Een prijs bedoeld voor ondernemers die verder durven kijken en h...

NTA 8003 'Classificatie van biomassa voor energietoepassing' beschrijft een systeem voor het classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor...

SUEZ en LyondellBasell hebben een overeenkomst getekend voor de vorming van een joint venture gericht op de productie van hoog kwalit...

Afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van nano- en microcellulose een enorme vlucht genomen. Het verrijzen van productiefaciliteiten toont aan dat naast het vele onder...

Chemiebedrijf DSM en Auping gaan samen volledig recyclebare matrassen ontwikkelen. Het doel van deze samenwerking is om een economisch interessant recyclebaar alternat...

Door redactie Bio-based World News. Onder druk van de toenemende interesse van consumenten, zetten grote bedrijven steeds meer in op het gebruik van biobased grondsto...

Op het Consulaat in Chicago komt er begin volgend jaar een stageplek vrij voor het thema biobased economy. Deze stage zal gebruikt worden voor een inventarisatie en ee...

Op 29 november (2PM CET) a.s. organiseert het ERA-NET Bioenergy / BESTF3 network een webinar over de subsidiemogelijkheden binnen Eranet. Een goede gelegenheid om te i...

Op 16 november heeft het Stakeholders Panel Bioeconomy haar Manifesto aangeboden aan Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie als on...

BioCannDo heeft als doelstelling om het bewustzijn omtrent biobased producten te vergroten. Het Centre of Expertise Biobased Economy organiseert dit project samen met¬...