Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Vandaag vindt de 3e editie van het jaarcongres van de verpakkingsketen plaats. Het thema 'de keten kiest voor kwaliteit' staat vandaag centraal. Ingezoomd wordt op voedselveiligheid, biobased verpakken en intelligent verpakken. Aanleiding voor de Vereniging Afvalbedrijven om in een PB_Bioplastics persbericht te pleiten voor het recyclen van bioplastics in plaats van het composteren. Zij stellen dat biologisch afbreekbare plastics geen meerwaarde leveren voor circulaire economie. In een artikel in Nieuwsbrief Circulair en Biobased Economie wordt ook ingegaan op de uitdagingen van afval als waardevolle grondstof. De circulaire economie staat volop in de belangstelling. Maar het her...

Total Corbion Pla kondigt aan dat het met succes zijn 1 ktpa Pla pilot plant in Rayong, Thailand heeft opgestart. De pilot plant startte in december 2017 en  heeft in...

Op het Kennisnet Biobased Economy kunt u de presentaties van de TKI BBE dag van het Circulair Congres d.d. 15 maart inzien en downloaden. U vindt deze hier.  

Een groeiend aantal organisaties is actief in de Biobased Economy. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zowe...

STERCORE is producent van duurzame energie en koolstof uit hernieuwbare grondstoffen, zoals dierlijke mest en digestaat[i] uit co-vergisters. Sinds het bedrijf in 201...

Het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 stelt vanaf 21 maart 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Gelderland en Over...

Op woensdag 14 maart en donderdag 15 maart werd het Circulair Congres bij de Amercentrale in Geertruidenberg gehouden. TKI Biobased Economy en RWE organiseerden dit j...

De calls topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn opengesteld. Zie nieuwsbericht: TKI Agri & Food oproep voor PPS-voorstellen...

Het heeft even geduurd, maar de bouw- en vastgoedsector lijkt eindelijk los te gaan met circulaire realisaties: het donorskelet, grondstoffenpasp...

Het rapport Routekaart 2050: ‘Chemistry for Climate - Acting on the need for speed’ laat zien hoe de Nederlandse chemische industrie in 2050 een emissiereductie...

Op 3 april opent de tender Demonstratie energie-innovatie (DEI) voor de eerste ronde in 2018. Bent u bezig met een DEI-aanvraag die u voor de eerste tender wilt indien...