Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Hieronder vindt u de speech van Renée Bergkamp (DG Ondernemen & Innovatie), die zij gaf op de netwerkbijeenkomst van 7 juni jongstleden. Allereerst wil ik u allen – ook namens minister Verhagen – welkom heten op de vierde netwerkbijeenkomst van het Interdepartementaal Programma Biobased Economy. Uw aanwezigheid toont dat dit onderwerp zich in groeiende aandacht mag verheugen. De transitie naar de biobased economy is complex. Vervanging van fossiele grondstoffen door duurzame vormen van vergt een systeeminnovatie van enorme omvang tegen een (mondiale) achtergrond die -op zijn zachtst gezegd- instabiel is. Toch ben ik onder de indruk van de stappen die richting een biobased e...

Van 17 tot en met 20 mei 2012 vindt de vierde editie van Wonders of Waste plaats. Hierbij worden teams geacht om per auto van Rotterdam naar Rome te rijden. De catch i...

Op 21 juni vindt de Informatiebijeenkomst ‘Chemie zonder grenzen’ plaats. Deze bijeenkomst organiseert Internationaal Innoveren gezamenlijk met SusChem NL. Het e...

Een aantal van de speeches en presentaties van de netwerkbijeenkomst van 7 juni jongstleden is inmiddels via deze website te downloaden: Renée Bergkamp Mees...

Eind mei is door Agentschap NL de nieuwe CO2 tool voor Elektriciteit, Gas en Warmte uit Biomassa gepubliceerd. Dit is de tool waarnaar in NTA 8080 wordt verwezen voor...

Op dinsdag 7 juni vond alweer de derde Netwerkbijeenkomst BioBased Economy plaats. Dit keer in het Circustheater in Scheveningen. Verslagen van de dag inclusief speech...

Vrijdag 17 juni om 12.00 uur (inloop vanaf 11.45) is er een discussiebijeenkomst onder leiding van prof. Katrien Termeer over de betekenis van e-participatie en de toe...

'We moeten het als land groot aanpakken en als we het besloten hebben, dan moet de overheid die koers blijven volgen'. Dat vindt Peter Boerma, CEO van Delta, het energ...

In de Nederlandse situatie biedt de kweek van zeewieren in drijvende systemen op zee goede mogelijkheden. De kweek van jong plantmateriaal in gesloten systemen vormt m...

R. Dijkgraaf (KNAW), B. Wientjes (VNO-NVW) en C. Buijink (Min. EL&I) hebben woensdag 6 april de conclusies van de Wetenschappelijke en Technische Commissie voor de...

De Europese Commissie organiseert een consultatieronde voor burgers, bedrijven en overheden over voorstellen voor een duurzame biobased economy. Eind van het jaar 2011...