Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Eind mei is door Agentschap NL de nieuwe CO2 tool voor Elektriciteit, Gas en Warmte uit Biomassa gepubliceerd. Dit is de tool waarnaar in NTA 8080 wordt verwezen voor het uitvoeren van broeikasgasberekeningen (voor elektriciteit en warmte buy sizegenetics). Het bestaat uit een Excelsheet, een methodologie document en een handleiding en is te vinden op de website http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/co2-tool. In de CO2-tool zijn de aanbevelingen van de Europese Commissie voor duurzaamheid voor vaste biomassa zo goed mogelijk gevolgd. Die gegevens van de Europese Commissie zijn echter nog niet compleet (bv. geen referentie voor groen gas) en niet erg specifiek. Hierdoor wijke...

Op dinsdag 7 juni vond alweer de derde Netwerkbijeenkomst BioBased Economy plaats. Dit keer in het Circustheater in Scheveningen. Verslagen van de dag inclusief speech...

Vrijdag 17 juni om 12.00 uur (inloop vanaf 11.45) is er een discussiebijeenkomst onder leiding van prof. Katrien Termeer over de betekenis van e-participatie en de toe...

'We moeten het als land groot aanpakken en als we het besloten hebben, dan moet de overheid die koers blijven volgen'. Dat vindt Peter Boerma, CEO van Delta, het energ...

In de Nederlandse situatie biedt de kweek van zeewieren in drijvende systemen op zee goede mogelijkheden. De kweek van jong plantmateriaal in gesloten systemen vormt m...

R. Dijkgraaf (KNAW), B. Wientjes (VNO-NVW) en C. Buijink (Min. EL&I) hebben woensdag 6 april de conclusies van de Wetenschappelijke en Technische Commissie voor de...

De Europese Commissie organiseert een consultatieronde voor burgers, bedrijven en overheden over voorstellen voor een duurzame biobased economy. Eind van het jaar 2011...

Staatssecretaris van economische zaken Henk Bleker heeft op 25 maart in Groningen het feestelijk startschot gegeven voor het Carbohydrate Competence Center 2, een ni...