Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het Nederlandse bedrijf Avantium heeft met de Coca-Cola company een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie plastic flessen die voor 100% gebaseerd zijn op plantaardig materiaal. Avantium heeft het patent op deze zogenaamde PEF fles (in tegenstelling tot de gangbare op oliebasis geproduceerde PET fles) en denkt dat deze technologie de  basis zal vormen van een nieuwe generatie verpakkingsplastics. Lees meer in dit persbericht: 15 December, 2011 - Amsterdam, The Netherlands Avantium and The Coca-Cola Company sign partnership agreement to develop next generation 100% plant based plastic: PEF Exceptional functional properties make biobased plast...

Vandaag werd op een druk bezochte conferentie over de biobased economy de roadmap voor de ontwikkeling van een biobased economy in Noord-Nederland gepresenteerd. Het G...

Voor agro-bedrijven vormen plantaardige eiwitten een restproduct, waar ze over het algemeen weinig mee doen. De totale hoeveelheid van deze eiwitten komt overeen met d...

Het is utopisch om te verwachten dat Nederland in de afzienbare toekomst ‘groene groei’ realiseert, waarbij de economie groeit zonder dat de voorraden grondstoffen...

Dinsdag 6 december vond de vierde netwerkbijeenkomst voor Biobased Economy plaats in het Circustheater in Scheveningen. Ruim 300 mensen waren bijeengekomen om zich te...

Met een nieuwe homogenisatietechniek is TNO in staat om de celwanden van algen te kraken zonder dat dit veel energie vraagt. Het is een belangrijke stap in het bioraff...

Van 28 tot en met 30 november heeft het NWO samen met de KNCV organisatie de grootste chemische conferentie ooit in Nederland georganiseerd : CHAINS2011 (Chemistry As...

De schimmel Umbelopsis isabellina slaat vet op in zijn cellen. Dat vet kan worden gebruikt voor de productie van biodiesel. Op plantaardig afval als voedinsbron is de...

Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan door in te zetten op een mix van energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone...

Ruim 600 deelnemers woonden op 23 november het KIVI NIRIA Jaarcongres Slim materiaalgebruik aan de TU Delft bij. Een van de key-note sprekers was drs. Fokko van Duyn...

Vrijdag 18 november was de tweede plenaire bijeenkomst om samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen tot een vernieuwd Businessplan Biobased Economy tot komen. Dit...