Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

In de biobased economy (BBE) staat het gebruik van biomassa (plantaardig en dierlijk) voor non-food toepassingen (materialen, chemicaliën, energie en biobrandstoffen) centraal. Voor Nederland biedt vooral het gebruik van reststromen uit de glastuinbouw, veehouderij, akkerbouw en voedselindustrie volop kansen. Deze informatiesheet geeft een overzicht van Publiek-Private Samenwerkingstrajecten (PPS) binnen de BBE.

ICP-MS (Inductively-Coupled Plasma - Mass Spectrometry). Analysis technique to measure elements i

From Waste to Resource (W2R)

The W2R program aims to develop processes for an industry integrated production of resources from waste.  The research program is constructed around microbial cultures for conversion of organic residues to valuable products. In the first step water soluble volatile fatty acids are liberated from complex organic material by microbial conversion of the biomass constituents. In a second step, the volatile fatty acids are converted to end‐products like biopolymers or methane containing biogas.

Successful development of biopolymer production from waste requires a multidisciplinary approach involving upstream biopolymer production as well as downstream product recovery and effective application of the polymer produced. The W2R program aims at facilitating such an integrated approach to establish implementation in industry of the processes proposed.

 

Algae Production And Research Centre (AlgaePARC)

Aquatische biomassa is een interessante nieuwe grondstof voor bioraffinage en vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande biomassa aanbod. Algen en zeewieren hebben een unieke samenstelling en bestaan uit een breed scala aan waardevolle componenten zoals oliën, vetzuren, eiwitten en suikers en zijn daardoor uitermate geschikt voor bioraffinage.

In tegenstelling tot grondgebonden biomassa is veel nog onbekend van aquatische biomassa. De benutting van dit potentieel vereist ontwikkelingen op het gebied van productietechnologie, conversietechnologie en logistieke ketens. Binnen AlgaePARC zal onderzoek worden uitgevoerd in flexibele pilots op de Wageningen Campus. Dit zal naast het fundamentele onderzoek, wat nu al plaatsvindt, meer kennis genereren over algenproductie op grotere schaal. Het Algae Parc wordt in mei 2011 geopend.

 

Bio-based, Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry (BE-Basic)

Binnen het programma BE-Basic wordt gewerkt aan de productie van biobased chemicaliën, materialen en energie met behulp van biotechnologie. Het is een samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie. Voor het ontwikkelen, testen, en demonstreren van technologie op grote schaal is een Bioprocess Pilot Facility in oprichting.

 

Biobased Performance Materials (BPM)

Het BPM-programma is gericht op de ontwikkeling van nieuwe, hoge toegevoegde waarde biopolymeren. Daarbij zullen ook nieuwe materialen ontwikkeld worden door gebruik te maken van functionele eigenschappen uit de natuur, zoals bijvoorbeeld verminderde toxiciteit, antimicrobiële eigenschappen of zelfherstellende- of schoonmakende eigenschappen.

Het programma heeft 3 speerpunten:

 • Technologische eigenschappen van materialen
 • Het vormen van nieuwe consortia van bedrijven van eindschakel tot grondstofleverancier
 • Het toetsen van nieuwe biobased materialen op duurzaamheid via LCA analyses.

 

Catalysis for sustainable Chemicals from Biomass (Catchbio)

Catchbio is een onderzoeksprogramma dat zich richt op de katalytische omzetting van biomassa in waardevolle componenten zoals brandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten.

In het programma is een groot aantal partners werkzaam waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, industrie maar ook het MKB. Het onderzoek heeft een fundamenteel karakter maar is door de nauwe samenwerking met de industrie ook sterk toepassingsgericht.

 

Integration of Biosynthesis & Organic Synthesis (IBOS)

Het IBOS programma richt zich op een verandering van strategie in de synthetische chemie door integratie van huidige chemische methoden en de nieuwe technieken uit de moderne moleculaire biologie.

Binnen het IBOS programma wordt nauw samengewerkt tussen kennisinstellingen en de industrie op de volgende onderzoekgebieden:

 • Moleculaire biologie en biosynthese
 • Biotransformaties
 • Bio-organische synthese

 

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Het ISPT (voorheen het Dutch Separation Technology Institute DSTI) is een samenwerkingsverband tussen de procesindustrie en kennisinstellingen en wordt ondersteund door het ministerie van EL&I.

Deze strategische alliantie van inmiddels 50 bedrijven en 10 kennisinstellingen heeft als doel de ontwikkeling van duurzame procesindustrie te stimuleren. Het programma behelst zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het gebied van onder andere scheidingstechnologie.

 

Polymeren Innovatie Programma (PIP)

Het Polymeren Innovatie Programma ambieert om vanuit de Nederlandse Polymeren gemeenschap een flinke impuls te geven aan de kwaliteit van leven, duurzaamheid en economische groei.

Het Polymeren Innovatie Programma bestaat voor een belangrijk deel uit het publiek private onderzoeksprogramma DPI Value Centre (zie hieronder bij technologische topinstituten).

 

Technologische Topinstituten

In de jaren ’90 zijn er virtuele instituten opgericht ter bevordering van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven op gebieden die van belang zijn voor de economie en samenleving.

In 1997 zijn er vier topinstituten gestart op het gebied van voeding, metalen, polymeren en telematica; momenteel kent Nederland de volgende instituten:

DPI Value Centre Dutch Polymer Institute Lange termijn onderzoek polymeren
M2i Materials innovation institute Toegepast onderzoek aan materialen met/van metaal
TIFN TI Food and Nutrition Voedsel en gezondheidsvoedsel
TI Pharma Top Institute Pharma Ontwikkeling van medicijnen
CTMM Center for Translational Molecular Medicine Moleculaire geneeskunde
Wetsus TTI Watertechnologie Water
TTI GG TTI Groene Genetica Gewasveredeling en plantenziekten
TI BMM BioMedicals Materials Biomedische materialen

De topinstituten worden gefinancierd door de overheid, industrie en universiteiten. De studies geven antwoord op fundamenteel-strategische vragen van het bedrijfsleven. Voor de BBE zijn met name het DPI Value Centre en Wetsus van belang.

 

Towards Biosolar Cells (TBSC)

Dit onderzoeksprogramma heeft als doel het ontwikkelen van kennis over zonnecellen die gebaseerd zijn op de primaire stappen in de fotosynthese, met als uiteindelijk doel duurzame energietoepassingen. Binnen dit programma zijn universiteiten, bedrijven, topinstituten en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) betrokken. Towards Biosolar Cells volgt drie sporen:

 • Het optimaliseren van fotosynthese in planten, waardoor meer biomassa per hectare land geproduceerd zou kunnen worden.
 • Grootschalige kweek van micro-organismen voor de productie van biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld de productie van butanol door cyanobacteriën
 • Het technisch nabootsen van fotosynthese. Natuurkundigen gaan daarin samenwerken met biologen om kunstmatige bladeren te maken die energie genereren uit zonlicht en CO2, op een zelfde manier als planten doen. Op die manier zou je zonnecellen kunnen maken die waterstof of syngas produceren  in plaats van elektriciteit.

 

The Volatile Fatty Acid Platform

Dit programma is gericht op de ontwikkeling van vluchtige vetzuren (VFA) platform voor de productie van groene producten uit afvalstromen biomassa. De ambitie van dit programma is om het begrip van de VFA productieproces te vergroten en om nieuwe werkwijzen om deze VFA herstellen en om te zetten naar bio-based producten te ontwikkelen.

 

Links

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecte...

Het Zuid-Afrikaanse papierconcern Sappi gaat substantieel investeren  in een proeffabriek voor nan...

De vierde en laatste call van het CSER PhD-programma is geopend, zie de FOM-website. Deze call sluit...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • BIRD Engineering
  BIRD Engineering
  BIRD Engineering richt zich op biotech contractonderzoek, specifiek op het gebied van industriële microbiologie. Doel is om een brug te slaan tussen academische kennis en de industrie. Onderzoeksonderwerpen richten zich met name op WhiteBiotech, vervanging van petrochemicals door chemicals geproduceerd uit groene grondstoffen met micro-organismen. BIRD doet onderzoek op het gebied van fermentatie en moleculaire biologie. BIRD Engineering B.V. (BIRD) is opgericht op 1 april 1989 als spin-off van TU Delft.

  Adresgegevens
  Westfrankelandsedijk 1, Schiedam

  Website
  http://www.birdengineering.nl/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Chemelot
  Chemelot
  Chemelot is méér dan een industrieterrein. Het is een unieke chemie- en materialencommunity die zorgt voor een versnelde businessgroei via de open uitwisseling van ideeën. Chemelot is ontworpen vanuit één centrale gedachte: het samenbrengen van kennis en vaardigheden die normaliter alleen toebehoren aan grote organisaties, en deze toepassen binnen een flexibele community van kleine en grote chemische bedrijven, die de kijk op de chemische industrie ingrijpend verandert.

  Adresgegevens
  mijnweg 2, geleen

  Website
  http://www.chemelot.nl/default.aspx?taal=nl

  Toegevoegd door
  Chemelot


  Naar de volledige kaart

 • CBM branchevereniging
  CBM branchevereniging
  Koniklijke branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie

  Adresgegevens
  Westerhoutpark 10, Haarlem

  Website
  www.cbm.nl

  Toegevoegd door
  mmulder


  Naar de volledige kaart

 • TKI BBE
  TKI BBE
  De Topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie bouwen via de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) de onderzoeksagenda en bieden bedrijven en kennisleveranciers financiële steun bij onderzoeksprojecten.

  Adresgegevens
  Nieuwe Kanaal 9-a, Wageningen

  Website
  www.tki-bbe.nl

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • Ekwadraat
  Ekwadraat
  Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie. Zie ons als ‘de architecten van de duurzame keten’. Want net als architecten werken wij vanuit een visie en ‘bouwen’ wij aan de toekomst.

  Adresgegevens
  Legedijk 4, Leeuwarden


  Toegevoegd door
  Ekwadraat


  Naar de volledige kaart

 • NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  Doel is het opzetten van een structureel netwerk en samenwerkingsverband tussen bedrijven/ ondernemers (en kennisinstellingen/-hebbers) om te komen tot een permanente kennisvalorisatie en generatie van ontwikkelingsprojecten op het gebied van nieuwe energie en groene grondstoffen. Dit wordt gerealiseerd door een (grensoverschrijdend) platform van ondernemers en experts in combinatie met het uitvoeren van industriële onderzoeks- en experimentele ontwikkelprojecten.

  Adresgegevens
  goirleseweg 15, tilburg


  Toegevoegd door
  paul


  Naar de volledige kaart

 • Bato Plastics
  Bato Plastics
  Wij zijn een internationale leverancier van kunststof spuitgietproducten. Met een modern machinepark werken wij vanuit 3 specialistische divisies: Kunststof producten voor de tuinbouw Custom moulding Verpakkingen De divisie Tuinbouwproducten richt zich specifiek op de moderne tuinder. Met de in eigen huis ontwikkelde matrijzen worden binnen de divisie Custom Moulding tailor-made producten ontworpen en vervaardigd. De ontwikkeling, productie en distributie van kunststof verpakkingen ten behoeve van de voedingsindustrie is geconcentreerd binnen de divisie Verpakkingen.

  Adresgegevens
  Munterij 2, Zevenbergen

  Website
  www.bato.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Zetadec
  Zetadec
  Zetadec is a consultancy and contract R&D organisation for the feed, food and biomass industry. The strongpoint of Zetadec is its ability to operate on the interface of raw materials on the one hand and (processing) technology on the other hand. We assist companies in transforming new ideas into added value products. To do this we assist in: * enhancing performance of existing production lines, * conceptualize new product lines for new products, * perform lab-scale to full-scale operation tests, * formula and recipe development for new products, * testing functionality of ingredients for specific purposes.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 44, wageningen

  Website
  www.zetadec.nl

  Toegevoegd door
  Zetadec


  Naar de volledige kaart

 • ZeaSolutions
  ZeaSolutions
  ZeaSolutions (ZeaHolding B.V.) is opgericht in 2007 als spin-out van Wageningen Universiteit. Wij zijn gespecialiseerd in biogas- en ethanoltechnologie. Onze klanten zijn eigenaren of ontwikkelaars van agrarische, industriële en GFT vergisters en (anaërobe) waterzuiveringsinstallaties. Voor onze klanten kunnen we: * Haalbaarheidsstudies uitvoeren met economische en technische analyses * Labonderzoek uitvoeren met eigen apparatuur en via gespecialiseerde labs (ethanol, mineralen, biogas, eiwit, ...) * Experimenteel onderzoek doen met eigen procesinstallaties waaronder een mobiele unit voor on-site proeven * Detail engineering en turnkey oplossingen leveren samen met onze partner Co-Energy Daarnaast leveren we complete oplossingen via eigen technologie met: * Het ZeaGas systeem: Voor het scheiden van mineralen uit waterige stromen (digestaat, mest, afvalwater) en verbeteren van de biogasproductie van vergistingsprocessen * Het ZeaFuels systeem: Voor de productie van eiwitrijk veevoer, ethanol en biogas op (grote) boerderijschaal

  Adresgegevens
  Aziëweg 4A, Assen

  Website
  http://www.zeasolutions.com

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart