Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

In de biobased economy (BBE) staat het gebruik van biomassa (plantaardig en dierlijk) voor non-food toepassingen (materialen, chemicaliën, energie en biobrandstoffen) centraal. Voor Nederland biedt vooral het gebruik van reststromen uit de glastuinbouw, veehouderij, akkerbouw en voedselindustrie volop kansen. Deze informatiesheet geeft een overzicht van Publiek-Private Samenwerkingstrajecten (PPS) binnen de BBE.

ICP-MS (Inductively-Coupled Plasma - Mass Spectrometry). Analysis technique to measure elements i

From Waste to Resource (W2R)

The W2R program aims to develop processes for an industry integrated production of resources from waste.  The research program is constructed around microbial cultures for conversion of organic residues to valuable products. In the first step water soluble volatile fatty acids are liberated from complex organic material by microbial conversion of the biomass constituents. In a second step, the volatile fatty acids are converted to end‐products like biopolymers or methane containing biogas.

Successful development of biopolymer production from waste requires a multidisciplinary approach involving upstream biopolymer production as well as downstream product recovery and effective application of the polymer produced. The W2R program aims at facilitating such an integrated approach to establish implementation in industry of the processes proposed.

 

Algae Production And Research Centre (AlgaePARC)

Aquatische biomassa is een interessante nieuwe grondstof voor bioraffinage en vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande biomassa aanbod. Algen en zeewieren hebben een unieke samenstelling en bestaan uit een breed scala aan waardevolle componenten zoals oliën, vetzuren, eiwitten en suikers en zijn daardoor uitermate geschikt voor bioraffinage.

In tegenstelling tot grondgebonden biomassa is veel nog onbekend van aquatische biomassa. De benutting van dit potentieel vereist ontwikkelingen op het gebied van productietechnologie, conversietechnologie en logistieke ketens. Binnen AlgaePARC zal onderzoek worden uitgevoerd in flexibele pilots op de Wageningen Campus. Dit zal naast het fundamentele onderzoek, wat nu al plaatsvindt, meer kennis genereren over algenproductie op grotere schaal. Het Algae Parc wordt in mei 2011 geopend.

 

Bio-based, Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry (BE-Basic)

Binnen het programma BE-Basic wordt gewerkt aan de productie van biobased chemicaliën, materialen en energie met behulp van biotechnologie. Het is een samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie. Voor het ontwikkelen, testen, en demonstreren van technologie op grote schaal is een Bioprocess Pilot Facility in oprichting.

 

Biobased Performance Materials (BPM)

Het BPM-programma is gericht op de ontwikkeling van nieuwe, hoge toegevoegde waarde biopolymeren. Daarbij zullen ook nieuwe materialen ontwikkeld worden door gebruik te maken van functionele eigenschappen uit de natuur, zoals bijvoorbeeld verminderde toxiciteit, antimicrobiële eigenschappen of zelfherstellende- of schoonmakende eigenschappen.

Het programma heeft 3 speerpunten:

 • Technologische eigenschappen van materialen
 • Het vormen van nieuwe consortia van bedrijven van eindschakel tot grondstofleverancier
 • Het toetsen van nieuwe biobased materialen op duurzaamheid via LCA analyses.

 

Catalysis for sustainable Chemicals from Biomass (Catchbio)

Catchbio is een onderzoeksprogramma dat zich richt op de katalytische omzetting van biomassa in waardevolle componenten zoals brandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten.

In het programma is een groot aantal partners werkzaam waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, industrie maar ook het MKB. Het onderzoek heeft een fundamenteel karakter maar is door de nauwe samenwerking met de industrie ook sterk toepassingsgericht.

 

Integration of Biosynthesis & Organic Synthesis (IBOS)

Het IBOS programma richt zich op een verandering van strategie in de synthetische chemie door integratie van huidige chemische methoden en de nieuwe technieken uit de moderne moleculaire biologie.

Binnen het IBOS programma wordt nauw samengewerkt tussen kennisinstellingen en de industrie op de volgende onderzoekgebieden:

 • Moleculaire biologie en biosynthese
 • Biotransformaties
 • Bio-organische synthese

 

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Het ISPT (voorheen het Dutch Separation Technology Institute DSTI) is een samenwerkingsverband tussen de procesindustrie en kennisinstellingen en wordt ondersteund door het ministerie van EL&I.

Deze strategische alliantie van inmiddels 50 bedrijven en 10 kennisinstellingen heeft als doel de ontwikkeling van duurzame procesindustrie te stimuleren. Het programma behelst zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het gebied van onder andere scheidingstechnologie.

 

Polymeren Innovatie Programma (PIP)

Het Polymeren Innovatie Programma ambieert om vanuit de Nederlandse Polymeren gemeenschap een flinke impuls te geven aan de kwaliteit van leven, duurzaamheid en economische groei.

Het Polymeren Innovatie Programma bestaat voor een belangrijk deel uit het publiek private onderzoeksprogramma DPI Value Centre (zie hieronder bij technologische topinstituten).

 

Technologische Topinstituten

In de jaren ’90 zijn er virtuele instituten opgericht ter bevordering van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven op gebieden die van belang zijn voor de economie en samenleving.

In 1997 zijn er vier topinstituten gestart op het gebied van voeding, metalen, polymeren en telematica; momenteel kent Nederland de volgende instituten:

DPI Value Centre Dutch Polymer Institute Lange termijn onderzoek polymeren
M2i Materials innovation institute Toegepast onderzoek aan materialen met/van metaal
TIFN TI Food and Nutrition Voedsel en gezondheidsvoedsel
TI Pharma Top Institute Pharma Ontwikkeling van medicijnen
CTMM Center for Translational Molecular Medicine Moleculaire geneeskunde
Wetsus TTI Watertechnologie Water
TTI GG TTI Groene Genetica Gewasveredeling en plantenziekten
TI BMM BioMedicals Materials Biomedische materialen

De topinstituten worden gefinancierd door de overheid, industrie en universiteiten. De studies geven antwoord op fundamenteel-strategische vragen van het bedrijfsleven. Voor de BBE zijn met name het DPI Value Centre en Wetsus van belang.

 

Towards Biosolar Cells (TBSC)

Dit onderzoeksprogramma heeft als doel het ontwikkelen van kennis over zonnecellen die gebaseerd zijn op de primaire stappen in de fotosynthese, met als uiteindelijk doel duurzame energietoepassingen. Binnen dit programma zijn universiteiten, bedrijven, topinstituten en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) betrokken. Towards Biosolar Cells volgt drie sporen:

 • Het optimaliseren van fotosynthese in planten, waardoor meer biomassa per hectare land geproduceerd zou kunnen worden.
 • Grootschalige kweek van micro-organismen voor de productie van biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld de productie van butanol door cyanobacteriën
 • Het technisch nabootsen van fotosynthese. Natuurkundigen gaan daarin samenwerken met biologen om kunstmatige bladeren te maken die energie genereren uit zonlicht en CO2, op een zelfde manier als planten doen. Op die manier zou je zonnecellen kunnen maken die waterstof of syngas produceren  in plaats van elektriciteit.

 

The Volatile Fatty Acid Platform

Dit programma is gericht op de ontwikkeling van vluchtige vetzuren (VFA) platform voor de productie van groene producten uit afvalstromen biomassa. De ambitie van dit programma is om het begrip van de VFA productieproces te vergroten en om nieuwe werkwijzen om deze VFA herstellen en om te zetten naar bio-based producten te ontwikkelen.

 

Links

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecte...

Het Zuid-Afrikaanse papierconcern Sappi gaat substantieel investeren  in een proeffabriek voor nan...

De vierde en laatste call van het CSER PhD-programma is geopend, zie de FOM-website. Deze call sluit...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Natuurlijk Advies
  Natuurlijk Advies
  Adviesbureau op het gebied van inrichting en beheer van het landelijk gebied. Advies gericht op oogsttechniek, logistiek, verwerkingstechnieken, uitwerken van businesscases en afzetmarkt voor biomassa.

  Adresgegevens
  Bittervoorn, Krommenie

  Website
  http://www.natuurlijkadvies.nl/

  Toegevoegd door
  Rolf


  Naar de volledige kaart

 • Parker Hannifin
  Parker Hannifin
  Parker Hannifin - BioEnergy Solutions Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing. Parker levert producten in negen technologiën: hydrauliek, pneumatiek, slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing, electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook complete systemen, aggregaten en power-units. Parker is actief in veel uiteenlopende markten zoals lucht- en ruimtevaart, chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, olie en gas industrie, transport, landbouw, constructie, medische industrie, bosbouw, mijnbouw, procesindustrie, verpakkingsindustrie, scheepvaart, enz. Parker Hannifin Nederland maakt deel uit van de Amerikaanse Parker Hannifin Corp., een multinational met vestigingen in 50 landen, ruim 60.000 medewerkers en een omzet van meer dan 12 miljard dollar. Parker heeft een uitstekende naam opgebouwd dankzij het leveren van kwalitatief zeer hoogwaardige producten en complete systemen en het vermogen om de processen van de klant te verbeteren en efficiënter te maken. Binnen het brede scala van producten is Parker Hannifin ook sterk in het opwerken van biogas. Onder de noemer BioEnergy Solutions levert Parker diverse producten voor het opwerken van biogas. Dit kan via of aan een OEM, of rechtstreeks aan de eindgebruiker. Van turn-key solutions tot losse onderdelen ter verbetering of bescherming van het proces. Zo leveren wij oplossing voor : - Filtratie van (bio)gas - Het koelen van (bio)gas - Het drogen van (bio)gas - Siloxaan verwijdering - CNG (CBG) en LNG (LBG) drogen & filtreren

  Adresgegevens
  edisonstraat 1, oldenzaal

  Website
  http://www.parker.com/literature/Hiross%20Zander%20Division/PDF%20Files/Brochures/BROBIOG-01-EN.pdf

  Toegevoegd door
  Parker-Hannifin


  Naar de volledige kaart

 • AlgaeLink NV
  AlgaeLink NV
  AlgaeLink NV is a Dutch Company that designs and manufactures algae growing equipment and cultivates algae for various global markets. AlgaeLink is building a world-wide supply chain and partner network that is sustainable and delivers value to our global customers. Our operations cover algae production, equipment, consultancy, installation support and training.

  Adresgegevens
  Industrieweg 21, Yerseke

  Website
  http://www.algaelink.com/

  Toegevoegd door
  AlgaeLink-NV


  Naar de volledige kaart

 • LeAF B.V.
  LeAF B.V.
  LeAF BV ondersteunt u met de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technologie voor behandeling en verwaarding van afvalwater, mest en biomassa. Wij zijn een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die haar kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten inzet op het gebied van behandeling en zuivering van vaste en vloeibare reststromen (afval en afvalwater), en terugwinning en hergebruik van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving. Opgericht vanuit en gezeteld bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen UR heeft LeAF daarnaast toegang tot een breed palet aan aanvullende actuele kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, (biobased-) technologie en groene ruimte. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk.

  Adresgegevens
  Bornse Weilanden 9, Wageningen

  Website
  www.leaf-wageningen.nl

  Toegevoegd door
  Anita


  Naar de volledige kaart

 • Kenniscentrum Plantenstoffen
  Kenniscentrum Plantenstoffen
  Plantaardig restmateriaal zit boordevol natuurlijke parels, maar te vaak wordt het als afval afgevoerd of gecomposteerd. Een gemiste kans. Kenniscentrum Plantenstoffen helpt de tuinbouw het nauwelijks aangeboorde potentieel te benutten door een verbinding te leggen met marktpartijen, die de stoffen kunnen gebruiken voor verpakkingen, cosmetica en andere toepassingen. Zo ontstaan voor beide sectoren interessante nieuwe verdienmodellen. In tweede instantie richt het centrum zich op specifieke teelten voor de productie van hoogwaardige inhoudsstoffen.

  Adresgegevens
  ABC westland 128, Poeldijk

  Website
  www.plantenstoffen.nl

  Toegevoegd door
  plantenstoffen


  Naar de volledige kaart

 • Microgen Engine Corporation BV
  Microgen Engine Corporation BV
  Microgen Engine Corporation is manufacturing and supplying Stirling Engines for the use in CHP applications. Our Stirling engines can be powered with mutiple fuels like natural gas, diesel, solar and biomass.

  Adresgegevens
  Fabriekstraat 34, Doetinchem

  Website
  www.microgen-engine.com

  Toegevoegd door
  sjaak-zuttmicrogen-engine-com


  Naar de volledige kaart

 • Cargill Nederland
  Cargill Nederland
  Cargill is een internationale leverancier van producten en diensten op het gebied van voedsel, landbouw en risicomanagement. Ons doel is onze kennis en ervaring te gebruiken om aan de unieke behoefte van de klant te voldoen en hem te helpen zakelijk succesvol te zijn. In Nederland Cargill B.V. werd in 1959 opgericht in Amsterdam als een handelsorganisatie in goederen. Tegenwoordig zijn wij betrokken bij de productie van voedselingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen van landbouwproducten. Cargill B.V. heeft door het hele land ongeveer 2300 werknemers in dienst en behoort tot de 20 grootste bedrijven van Nederland.

  Adresgegevens
  lelyweg 31, bergen op zoom

  Website
  http://www.cargill.nl/

  Toegevoegd door
  Cargill-Nederland


  Naar de volledige kaart

 • NoWIT B.V.
  NoWIT B.V.
  NoWIT introduceert een revolutionaire technologie (REnescience) voor de scheiding van huishoudelijk restafval. Door middel van een enzymatische hydrolyse wordt het organische deel van het afval gescheiden van het anorganische deel. Hierdoor is een zeer efficiente duurzame energieproductie en hergebruik van grondstoffen mogelijk. REnescience is ontwikkeld door het Deense DONG Energy. NoWIT is een innovatieve partner van DONG en vertegenwoordigt DONG/REnescience op onder andere de Nederlandse markt.

  Adresgegevens
  Kwakscheweg 4, Oud-Beijerland

  Website
  www.no-waste-in-time.nl

  Toegevoegd door
  nowit


  Naar de volledige kaart

 • DLG BENELUX
  DLG BENELUX
  DLG BENELUX is gespecialiseerd in het organiseren van (internationale) congressen en beurzen, waarin de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en netwerken binnen de agribusiness en voedingsindustrie. Voorbeelden: Valorisation of Biomass International Algae Congres BioEnergy Decentral AGRITECHNICA Eurotier PotatoEurope PotatoWorld

  Adresgegevens
  Stationsplein Noord 4, Woerden

  Website
  http://www.dlg-benelux.com/

  Toegevoegd door
  Tessa


  Naar de volledige kaart