Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Wetenschappelijke Technologische Commissie (WTC)

De missie van het WTC  is het voorzien in een wetenschappelijk fundament  en een structuur voor de ontwikkeling van de biobased economy.  De commissie is  een schakel in de driehoek overheid, bedrijfsleven en wetenschap en vormt het platform voor wetenschap en technologieontwikkeling. De commissie geeft adviezen op een drietal gebieden:

  • Strategische onderzoeksprogrammering
  • Universitaire samenwerking rond de biomassa waardeketen
  • Biobased excellentie in het buitenland

Een van de voorwaarden is de aanwezigheid van een goede en uitdagende kennis- en innovatieagenda.  De WTC ontwikkelde daarom een dynamische visie voor de wetenschappelijke aanpak van de biobased economy op de langere termijn.
De WTC richt zich verder op het vroegtijdig onderkennen van veelbelovende trends en ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en het maatschappelijk veld in binnen en buitenland. En draagt deze ter verdere stimulering voor bij overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In 2010 is de WTC met haar activiteiten van start gegaan.
Bron: WTC Rapport Naar groene chemie en groene materialen

 

Door het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (IPBBE) van het Ministerie van EL&I is een Wetenschappelijke en Technologische Commissie (WTC) ingesteld. De WTC richt zich op het vroegtijdig onderkennen van veelbelovende trends en ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en maatschappij in binnen- en buitenland, en draagt deze voor verdere stimulering voor bij overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De WTC ontwikkelt een dynamische visie voor de wetenschappelijke aanpak van de biobased economy op de langere termijn.

Meer informatie op wtc.biobasedeconomy.nl

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De hele uitzending van het RTL7 programma Doe maar duurzaam van 14 januari jl is besteed aan biobase...

Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn de transitie-agenda's aangeboden aan de opstellers v...

De website www.biobasedeconomy.nl wordt - onder redactie van de TKI-BBE - vernieuwd. In de tussentij...