Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De vier huizen in Wageningen zijn op initiatief van de Woningstichting tot stand gekomen. Oorspronkelijk was het idee om naast deze woningen ter vergelijking ook nog vier woningen op basis van kalkzandsteen te bouwen maar de geplande lokatie paste niet in het bestemmingsplan van de Gemeente. Wel zijn in Wageningen door de Woningstichting ook nog vier Zonnewoningen gebouwd die met name op het energiegebruik gericht zijn.
De vraag is of we in de toekomst niet veel meer huizen en gebouwen zullen zien die met biobased materialen gebouwd zijn? Tijd voor een kijkje in de keuken van de wereld van het biobased bouwen en dus voor een interview met Fred van der Burgh, o.a. werkzaam voor de Stichting Agrodome en voor het Europese Interreg IVb project CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-Materials).

Kansen

Kansen voor het biobased bouwen zijn er zeker, aldus van der Burgh. Ten eerste is toepassing van biobased materialen zoals hout zo oud als de weg naar Rome maar ten tweede komen er ook steeds meer nieuwe innovaties op de markt. De productontwikkeling van biobased materialen vindt zijn oorsprong vaak in wat kleinere bedrijven maar ook grote bedrijven doen nu onderzoek naar nieuwe producten, vaak gelegitimeerd door hun duurzaamheidsagenda. Voorbeelden zijn Biofoam (Isobouw) , Vlasisolatie (Isovlas), Moderne lijnolieverf (Rolsma), Ecose (Knauff) , een milieuvriendelijker isolatieproduct en de Greenworks lijn, duurzame bouwmaterialen (Raab Karcher). Het interessante van het laatste initiatief is dat hiermee een keten ontstaat die de vragen van de gebruiker (aannemers) direct kan terugkoppelen naar de fabrikant. Ook worden cursussen georganiseerd voor aannemers om over materialen en toepassingen te leren. Hiermee komt een discussie op gang tussen gebruikers en producenten, iets wat zeer gewenst is. Waarom dan niet al meer toepassingen? Wat zijn de belemmeringen eigenlijk?

Belemmeringen

Deze zijn er ook nog. Het aanbod is erg versnipperd en wordt veelal geleverd door kleine bedrijfjes. Bedrijfjes goed in productontwikkeling maar niet in staat om een echte markt op te bouwen. Een echte markt ontbreekt dan ook nog. Meer samenwerking van de biobased materialenproducenten zou hierbij kunnen helpen, ook om de volgende belemmering te tackelen.Voor opname van nieuwe bouwmaterialen in de nationale milieudatabase, is namelijk een LCA van het materiaal nodig. Een analyse die vaak duur is voor de veelal kleine bedrijven in de branche. Door Stichting Agrodome  wordt nu gewerkt aan opname van de houtproducten in deze database. Dit kost wel heel veel inspanning. Het bouwbesluit waarbij gebruik gemaakt wordt van deze database, remt zo in feite de innovaties. Samen met de overheid wordt onderzocht of hier iets aan gedaan kan worden.

Kortom

Kortom, de positieve ervaringen van gebruikers, de productinnovaties van de vele pioniers kunnen samen met invulling van de duurzaamheidsagenda van grote bedrijven, zorgen voor een daadwerkelijke transitie naar biobased bouwen.

Een manier van bouwen waarbij op een slimme manier gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen wat bijdraagt aan minder CO2 uitstoot, minder afval en minder transport.

Voor meer informatie en bezichtiging van de woning kunt u contact opnemen met Stichting Agrodome: info@agrodome.nl.

Bezoek ook de Bouwboulevard, een virtuele beurs voor biobased en ecologisch bouwen. www.bouwboulevard.com. Op deze online beurs zijn bedrijven te vinden die biobased bouwmaterialen maken en verwerken.

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promoti...

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...