Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Ultieme architect

Het werken vanuit de natuur wordt in een recent interview in dagblad Trouw als volgt omschreven: “Natuur is in wezen de ultieme architect. In de natuur is de functie van een organisme bepalend voor de vorm. Alle levende materie om ons heen is door de selectiedruk van de evolutie op de meest functionele, effectieve en economische manier ontstaan, zonder kostbare energie en grondstoffen te verspillen. Functionele, organische architectuur streeft hetzelfde principe na en gaat voor de technieken in leer bij de natuur”.

Ook wat betreft de keuze voor materialen wordt geput uit de natuur. Gezocht en gewerkt wordt met materialen die ‘biorenewable’ zijn, d.w.z. materialen die zo zijn gemaakt dat ze niet schadelijk zijn voor het ecosysteem en sneller composteren en weer opnieuw uit de natuur gehaald kunnen worden. De reststromen van biomassa komen hier met name voor in aanmerking. Belangrijke randvoorwaarde is dat er geen concurrentie met de voedselproductie plaatsvindt. Mooie voorbeelden zijn Nova Lignum, vezels uit de reststoffen van de aubergineplant die gebruikt kunnen worden voor gevelbedekking. Maar ook Biofoam, een isolatiemateriaal is een mooi voorbeeld. Verder wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout, houtvezel, vlas, natuurlijke verven en fermacell, biologische gipsplaten.

 

ORGA Bouw

Opdrachten komen er van CPO’s, collectieve particuliere opdrachtgevers, die de bouw van een groep woningen zelf ter hand neemt om zo ook zelf de regie over de bouw en de keuzes te kunnen hebben. Maar ook van particulieren, overheden zoals voor de renovatie van een Rijksmonument, en van scholen. Daan geeft aan dat veel initiatieven op dit terrein “bottom-up” tot stand komen. (Groepen van) Individuen die iets willen en in actie komen. Hiermee zullen ook grote bedrijven veranderen. Als grootste rem op het biobased bouwen ziet hij de traditionele manier van werken van de bouwketens met vele kleine ondernemers die gewend zijn aan een bepaalde manier van werken. Om dit probleem te tackelen is hij gestart met een zelfstandige bouwonderneming: ORGA bouw waarmee een groene bouwketen opgebouwd kan worden. Hij merkt dat opdrachtgevers hier ook op af komen. Zo kan er ook ervaring opgedaan worden en kennis gedeeld wat betreft de biobased materialen en manier van bouwen.

 

Op de vraag welke rol de overheden hierbij kunnen spelen, geeft Daan aan dat overheden vooral moeten faciliteren en ontwikkelingen – bottom-up –  mogelijk moeten maken. Help innovaties mogelijk te maken.

Logo-BioBased-300x104

Meer informatie: http://www.orga-architect.nl/

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Vorige week is de eerste editie van de biobased studentencompetitie BISC-E van start gegaan. Vijf te...

De provincie gaat samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar c...

Een maand geleden ben ik met twee mede-stagiaires aangekomen in Chicago om te werken op het Consulaa...