Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

“Deze catalogus is opgezet om biobased bouwmaterialen te etaleren en beoogt een overzicht te geven van commercieel beschikbare biobased bouwmaterialen in 2012”, aldus de schrijvers. De catalogus heeft als doel de grondstoffen, materialen, producten en diensten die betrekking hebben op biobased bouwen zoveel mogelijk te rubriceren naar grondstof en toepassing en kort te beschrijven. In sommige gevallen voldoen puur biobased producten niet aan bouwvoorschriften en bestaat een product deels uit biobased materiaal en deels uit niet-biobased materiaal. Daarnaast worden diverse bouwgrondstoffen van petrochemische of minerale oorsprong besproken wanneer ze in combinatie met biobased producten toegepast worden. Waar mogelijk zijn verwijzingen naar producenten en leveranciers opgenomen.

Meer met minder

Biobased bouwsystemen zijn gebaseerd op een lange traditie en veelal niet nieuw maar wel nog
grotendeels onbekend terrein voor de huidige bouwindustrie. Veel van de bouwbedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden voor meer duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 7 grootste ondernemingen in de bouw in Nederland hebben zich gecommitteerd aan MVO en hebben daarvoor gedragsregels opgesteld. Hierbij staat ook het verminderen van de milieubelasting door bouwactiviteiten centraal. “Meer met minder”, is de slogan.

Ook kleinere spelers in de bouwketen, van aannemers en toeleveranciers tot adviseurs en architecten, worden met vragen en opdrachten geconfronteerd omtrent meer duurzaam ontwerpen, anders aanbesteden of alternatieve bouwmethoden. De vraag rijst dan: wat zijn meer duurzame of groene bouwsystemen? Wanneer spreken we van energie neutraal, biobased of ecologisch bouwen? Is dat allemaal hetzelfde of zijn er alternatieven die zich onderscheiden. Wanneer is een ‘groen’ product biobased en wanneer is er sprake van “green washing”? Deze studie verschaft hierin inzicht door in kaart te brengen welke biobased bouwmaterialen beschikbaar en/of inzetbaar zijn voor de verschillende bouwtoepassingen.

Doelgroep

De doelgroep van de catalogus is de gehele bouwketen: architecten, bouwbedrijven, aannemers, (inkopers van) bouwmarkten en de diverse opdrachtgevers van overheden tot collectieve particuliere opdrachtgevers. “De catalogus is een brondocument voor hernieuwbare bouwmaterialen en duurzame bouwmethoden, waarmee de bouwsector een instrument in handen heeft voor het maken van verantwoorde keuzes van globaal ontwerp tot detail afwerking”.

Het boekje is mogelijk gemaakt door het beleidsondersteunend onderzoeksthema Biobased Economy gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. U kunt het hier vinden: http://www.groenegrondstoffen.nl/downloads/Boekjes/15Catalogusbiobasedbouwmaterialen.pdf.

 

Logo-BioBased-300x104

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promoti...

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...