Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het maken van afspraken is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bio-based ecnonomy. Bedrijven en consumenten hebben bepaalde zekerheden nodig over bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten en het is belangrijk dat de uitwisselbaarheid van producten wordt geoptimaliseerd.

Normen zijn hiervoor een krachtig instrument. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.Normalisatie is het proces om te komen tot een norm.

Normalisatie draagt onder andere bij aan:

  • het waarborgen van kwaliteitsaspecten op een acceptabelniveau;
  • de eliminatie van handelsbarrières en de vereenvoudiging van wet- en regelgeving;
  • het verbeteren van de uitwisselbaarheid van producten;
  • de harmonisatie van test- en beproevingsmethoden,producteigenschappen en kwaliteitscriteria;
  • het waarborgen van de duurzaamheid en de bescherming van de omgeving (milieu);
  • het waarborgen van de specifieke identificatie, keuring en certificatie van dergelijke producten;
   ondersteuning van innovatie.

NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. De begeleiding door NEN is erop gericht om te waarborgen dat dit proces is open, transparant en gericht op consensus is.

Normcommissie Bio-based producten

In 2010 is de Nederlandse normcommissie 310 031 Bio-based producten opgericht. Hierin zijn de Nederlandse belanghebbenden met betrekking tot dit onderwerp vertegenwoordigd. De normcommissie is het aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties in de bio-based sector en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante internationale technische commissies van CEN (Europese Normalisatie)en ISO(mondiale normalisatie).

Onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat is eind 2011 de Europese normcommissie CEN/TC 411 Bio-based products opgericht. In opdracht van de Europese Commissie, worden daar de komende jaren normen ontwikkeld voor bio-based producten. In de normcommissie zijn Europese belanghebbenden vertegenwoordigd via de nationale normalisatie-instituten zoals NEN en via Europese belangenorganisaties.

Vanuit de normcommissie Bio-based producten wordt de Nederlandse inbreng verzorgd in deze TC en worden experts afgevaardigd in de werkgroepen. De Nederlandse normcommissie speelt een belangrijke rol als denktank voor normontwikkelingen binnen deze CEN commissie, maar ook voor andere, eventuele toekomstige, internationale ISO en CEN werkgroepen en commissies die actief zijn op het gebied van bio-based producten.

Duurzaamheid

In aanvulling op de normcommissie 310 031 Bio-based producten, wordt normalisatie op gebied van duurzame biomassa in Nederland behandeld door de volgende NEN commissies.

  • Normcommissie 310 383 “Duurzaamheidscriteria voor biomassa”;
  • Commissie van Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa; (NTA 8080)
  • Normcommissie 390 01205 “Milieuzorgsystemen” inclusief broeikasgasemissies;
  • Normcommissie 310 028 “Vloeibare en gasvormige (bio)brandstoffen”(inclusief taakgroep 0037 Biomethaan);
  • Normcommissie 310 193 “Aardgas” inclusief biogas;
  • Normcommissie 310 343 “Vaste biobrandstoffen”.

 Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De hele uitzending van het RTL7 programma Doe maar duurzaam van 14 januari jl is besteed aan biobase...

Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn de transitie-agenda's aangeboden aan de opstellers v...

De website www.biobasedeconomy.nl wordt - onder redactie van de TKI-BBE - vernieuwd. In de tussentij...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Biobased Economy Magazine
  Biobased Economy Magazine
  Biobased Economy Magazine is het Nederlandstalige vaktijdschrift voor iedereen die professioneel betrokken is bij de biobased economy. Het vakblad wordt ieder kwartaal verspreid. De eerste editie zal verschijnen op het snijden van de maanden april en mei. De oplage van Biobased Economy Magazine is 5.000 exemplaren. De verspreiding vindt plaats onder beslissers in de Nederlandse chemie, agro & tuinbouw, energie, food & feed, logistiek, uitgangsmaterialen en farma sector; te weten bij ondernemers, beleidsmakers, politici, intermediairs, branchevertegenwoordigers, onderzoekers en professionals in het onderwijs.   Biobased Economy Magazine is een uitgave van EG Media met medewerking van het Biorenewable Business Platform, N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Wageningen University & Research centre, Rotterdam Climate Initiative en het Dutch Biorefinery Cluster.

  Adresgegevens
  5406DA, Uden

  Website
  www.biobasedeconomymagazine.nl

  Toegevoegd door
  Edwin


  Naar de volledige kaart

 • The Bridge Business Innovators
  The Bridge Business Innovators
  The Bridge business innovators is opgericht in 2000 en specialist in business innovatie. The Bridge opereert in de sectoren chemie, agro, food, feed en fuels. Biobased business en duurzaamheid lopen daar als rode draad doorheen. Onze klanten zijn op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe producten, nieuwe technologieën en inzet van nieuwe grondstoffen. The Bridge brengt door middel van gerichte expert input nieuwe mogelijkheden (technologie, product, markt) voor klanten in kaart met als doel om met hen innovatiekansen te inventariseren én te realiseren. Tevens biedt The Bridge continue verbeteringen van de innovatieperformance. The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde en partner in het exclusieve Highland Worldwide. Daarnaast beschikt The Bridge over een netwerk van internationale experts in Europa, Azië en de VS dat de uitvoering van opdrachten ondersteunt.

  Adresgegevens
  Stationsplein 1, Amersfoort

  Website
  www.thebridge.nl

  Toegevoegd door
  Els


  Naar de volledige kaart

 • Green PAC iLab
  Green PAC iLab
  Green PAC iLab biedt startende ondernemers ondersteuning bij het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve kunststof (delen van) producten. Bij Green PAC iLab wordt deze ondersteuning onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden en creëert volop kansen om te werken aan de wereld van morgen!

  Adresgegevens
  Ceintuurbaan 15, Zwolle

  Website
  www.greenpacilab.nl

  Toegevoegd door
  Julie Zonneveld


  Naar de volledige kaart

 • BKC bv
  BKC bv
  BKC is gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu. Innovatief en creatief is wat BKC kenmerkt. Sinds enkele jaren plant BKC miscanthus (olifantsgras). Dit wordt gebruikt als basis voor bio-energie en voor de productie van papier.

  Adresgegevens
  Nano 7, Zevenaar

  Website
  www.bkcbv.nl

  Toegevoegd door
  bkcbv


  Naar de volledige kaart

 • InnovatieLink
  InnovatieLink
  InnovatieLink biedt MKB-ondernemers in de topsectoren energie en chemie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken.

  Adresgegevens
  Groen van Prinsterenlaan 37, 3818 JN, Amersfoort

  Website
  www.innovatielink.nl

  Toegevoegd door
  innovatielink


  Naar de volledige kaart

 • Biobased Business Accelerator
  Biobased Business Accelerator
  Biobased Business Accelerator is sinds 2008 actief als landelijk platform dat stakeholders uit alle voor de biobased economie relevante sectoren bijeenbrengt rond nieuwe businessproposities. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan het versnellen en commercialiseren van proces-, product- en keteninnovaties in de transitie naar een biobased economie. Een helder dienstverleningsconcept, financiële deelname door marktpartijen, bottom-up innovaties uit het MKB en versnelling van het proces van business development staan hierin centraal. De BbBA als schakel tussen MKB bio-innovaties enerzijds en kennisinstellingen en industrie uit verschillende sectoren anderzijds.

  Adresgegevens
  Velperplein 8, Arnhem

  Website
  http://www.biobasedaccelerator.nl/

  Toegevoegd door
  Edwin Hamoen


  Naar de volledige kaart

 • Nova Lignum
  Nova Lignum
  Nova Lignum gaat biobased bouwmaterialen produceren. Plantaardige reststromen uit de glastuinouw worden samen met 100% natuurlijke grondstoffen (zonder chemische of oliegerelateerde toevoegingen) opgewaardeerd tot nieuwe gevelbekleding, met veel esthetische mogelijkheden. Maar naast bio-based, is het product brandwerend, vormvast en volledig recyclebaar! Samen met de lange levensduur en goede verwerkbaarheid, is dit uniek!

  Adresgegevens
  Rondom 125, Dinteloord

  Website
  www.novalignum.nl

  Toegevoegd door
  Johan


  Naar de volledige kaart

 • NHL - kenniscentrum duurzame energie
  NHL - kenniscentrum duurzame energie
  Vanuit het kenniscentrum werken we aan diverse projecten rondom het thema duurzame energie.

  Adresgegevens
  Rengerslaan 10, Leeuwarden

  Website
  http://www.nhl.nl/nhl/1914/hotspot-duurzame-energie-hsde/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481.html

  Toegevoegd door
  Johannes


  Naar de volledige kaart

 • Kennisalliantie
  Kennisalliantie
  Onafhankelijke stichting. Bovenliggend doel is versterken van de regionale economie (in Zuid-Holland) dmv aanjagen projecten en processen, verbinden van partijen en versnellen van innovaties.

  Adresgegevens
  2627 BM, Delft

  Website
  www.kennisalliantie.nl

  Toegevoegd door
  Hester


  Naar de volledige kaart