Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

43 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in Nederland tekenden op 29 september 2011 het Manifest Biobased Economy. Dit manifest is een intentieverklaring, waarin de ondergetekenden afspreken om “de totstandkoming van een Biobased Economy in Nederland zo efficiënt mogelijk te begeleiden en te ondersteunen”. De verklaring is getekend door uiteenlopende bedrijven en organisaties die allen dit doel beogen. Het manifest heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar en loopt af op 1 oktober 2014. Hierna zal het geëvalueerd worden, waarbij gekeken zal worden in welke mate de voornemens uit het manifest in de praktijk zijn gebracht.

Links:

Ondertekenaars:
• Argos Groep BV
• Arizona Chemicals
• Attero
• Avantium
• AVEBE
• Bosschap – Bedrijfschap voor bos en natuur
• Both ENDS
• Bruins & Kwast Biomass Management
• BTG Biomass Technology Group
• Bunnik Plants
• Branche Vereniging Organische Reststoffen
• Croda Gouda
• Den Ouden Groep
• DSM
• Dutch Biorefinery Cluster
• Eneco
• Energie Nederland
• Essent NV
• Friesland Campina
• Gebroeders Duijvestijn
• Greenchoice
• Havenbedrijf Rotterdam NV
• IUCN NL
• KLM
• Lans
• NatureWorks BV
• Natuurmonumenten
• NOM, Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
• Oxfam Novib
• Platform Bio-Energie
• Productschap Akkerbouw
• Productschap Tuinbouw
• Purac
• Rabobank
• Royal Cosun
• Solidaridad
• Staatsbosbeheer
• Stichting Natuur en Milieu
• Synbra
• VAR
• VNO-NCW
• VNP
• Wereld Natuur Fonds

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en...