Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Uit gras een duurzaam eiwit produceren voor de diervoedersector dat sojaschroot vervangt. En met ditzelfde gras een duurzame vezel maken voor de papier- en kartonindustrie. Het consortium ‘Grassa!’ maakt het waar. Aan de basis staan vader en zoon Sanders, als adviseur en onderzoeker. 

Nederland kent vele hectares gras. Bioraffinage is het slim verwerken van planten en plantenresten voor meerdere toepassingen. Planten zijn opgebouwd uit grondstoffen zoals vezels, olie, suikers en eiwitten. Door slimme technieken kunnen deze grondstoffen uit planten geraffineerd worden om er vervolgens nieuwe producten van te maken. Bij Grassa! wordt gras gekneusd en vermalen zodat het aanwezige grassap kan worden uitgeperst en er grasvezel overblijft. In het sap zitten opgeloste eiwitten. Dit eiwit wordt gewonnen door verwarming van het sap waardoor het eiwit een vaste vorm krijgt en zo kan worden afgescheiden. Het eiwit kan worden gebruikt in voeding. De grasvezel kan na eventuele verdere bewerkingen geschikt worden gemaakt voor gebruik in bijvoorbeeld karton. De KPN-fractie – Kalium, Fosfor en Stikstof – kan weer terug naar het land. De term raffinage refereert aan olieraffinage maar het proces van raffinage is niet te vergelijken. Bioraffinage is een stuk eenvoudiger dan olieraffinage. Voor bioraffinage is geen grote industrie vereist. Dat houdt de investeringen beperkt.

De ambitie van het Biorenewables Business Platform is om in 2030 in Nederland 30 procent van de fossiele grondstoffen te hebben vervangen door groene grondstoffen. Met als resultaat minder CO2-uitstoot en minder afhankelijkheid van aardolie, kolen en aardgas. Bij de ontwikkeling van een groene economie kan Nederland een belangrijke rol spelen, want de Nederlandse situatie biedt uitstekende perspectieven. Denk aan de internationaal vermaarde agro- en chemische industrie, veel reststromen van biomassa en grote havens voor de import van biomassa. Bioraffinage wordt gezien als een sleuteltechnologie voor de biobased economy. Het wordt ondersteund met een tender voor pilot- en demonstratieprojecten.

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecte...

Het Zuid-Afrikaanse papierconcern Sappi gaat substantieel investeren  in een proeffabriek voor nan...

De vierde en laatste call van het CSER PhD-programma is geopend, zie de FOM-website. Deze call sluit...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Plushuis
  Plushuis
  Plushuis is een adviesburo dat bestaande woningen en nieuwbouw "op gezonde manier gezond wil maken", dwz de energievraag terugbrengen naar nul op de meter met bij voorkeur gebruik van biobased materialen.

  Adresgegevens
  6717KZ, Ede

  Website
  www.plushuis.net

  Toegevoegd door
  Nicolaas


  Naar de volledige kaart

 • Sustec Consulting & Contracting BV
  Sustec Consulting & Contracting BV
  Sustec realizes technologies for sustainable solutions in the field of handling waste streams. It involves energy production, the recovery of raw materials and nutrients and the purification of water. The projects we work on are the execution and completion of TurboTec® installations (licenses, limited scope and full scope), the development and support for resource recovery NutriTec® projects, and to support start-up and commissioning of new and existing WWTP.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 7a, Wageningen

  Website
  www.sustec.nl

  Toegevoegd door
  sustec


  Naar de volledige kaart

 • Provincie Drenthe
  Provincie Drenthe
  Provincie Drenthe stimuleert de ontwikkelingen van de vergoening van de economie(BioBased Economy) vanuit haar maatschappelijke opgave. En om de werkgelegenheid te behouden en te versterken.

  Adresgegevens
  Westerbrink 1, ASSEN

  Website
  www.provinciedrenthe.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • CREM, Working on Sustainability
  CREM, Working on Sustainability
  Bureau voor duurzame ontwikkeling. CREM biedt advies, onderzoek, strategie en begeleidt processen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Voor een biobased economy werkt CREM onder meer aan duurzame biomassaproductie.

  Adresgegevens
  Spuistraat 104, Amsterdam

  Website
  www.crem.nl

  Toegevoegd door
  Nicole


  Naar de volledige kaart

 • Gelders Transitie Centrum
  Gelders Transitie Centrum
  De provincie Gelderland werkt aan de duurzaamheidsdoelen van Kyoto (3x20), maar ook stadsregio's, gemeenten, sectoren en bedrijven willen hieraan werken. Het GTC (Gelders Transitie Centrum) biedt deze partijen de mogelijkheid om samen met de 4 O's (onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers) onderzoek te doen en projecten op te zetten, zodat een forse bijdrage wordt geleverd aan verduurzaming van de regio. Het gaat met name om: * duurzame mobiliteit * biobased economy * gebouwde omgeving

  Adresgegevens
  Velperplein 8, Arnhem

  Website
  http://www.kiemt.nl/kiemt-projecten/gtc.aspx

  Toegevoegd door
  Gelders-Transitie-Centrum


  Naar de volledige kaart

 • NHL - kenniscentrum duurzame energie
  NHL - kenniscentrum duurzame energie
  Vanuit het kenniscentrum werken we aan diverse projecten rondom het thema duurzame energie.

  Adresgegevens
  Rengerslaan 10, Leeuwarden

  Website
  http://www.nhl.nl/nhl/1914/hotspot-duurzame-energie-hsde/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481.html

  Toegevoegd door
  Johannes


  Naar de volledige kaart

 • Rathenau Instituut
  Rathenau Instituut
  Het Rathenau Instituut heeft op 10 maart 2011 een verkenning gepresenteerd naar de verschillende perspectieven. Het blijkt dat de overheid een visie op het gebruik van biomassa heeft weten te formuleren die op veel draagvlak kan rekenen, namelijk de biobased economy, waarbij efficiënte omgang met grondstoffen de boventoon voert. Deze visie moet nog wel gerealiseerd worden. Het gevaar is dat alle goede, duurzame bedoelingen blijven steken in het bestaande krachtenspel rond fossiele grondstoffen, terwijl de overgang naar duurzame samenleving door velen wenselijk wordt geacht. Het Rathenau Instituut doet in haar studie enkele aanbevelingen om de transitie naar een duurzame biobased economy door te zetten. Een vervolgtraject richt zich op de ontwikkeling van de bio-economie in China, het onttrekken van grondstoffen aan Afrika door zowel China als Europa en de discussie rondom schaarste van grondstoffen in het algemeen

  Adresgegevens
  Anna van Saksenlaan 51, Den Haag

  Website
  http://www.rathenau.nl/themas/project/biobased-economy.html

  Toegevoegd door
  Rathenau-Instituut


  Naar de volledige kaart

 • Photanol BV
  Photanol BV
  The Photanol® concept combines the properties of photosynthetic and fermenting bacteria into a 'photofermenting' bacterium that uses solar energy to reduce CO2 to any of a variety of organic compounds, including alcohols. Thus, when exposed to sun light, the organisms serve as catalysts that convert carbon dioxide to biofuels in solution. Oxygen is the only waste product.

  Adresgegevens
  Science Park 904 , Amsterdam

  Website
  http://www.photanol.nl/

  Toegevoegd door
  Photanol-BV


  Naar de volledige kaart

 • Enki Energy
  Enki Energy
  Enki Energy bouwt biogasinstallaties op hbedrijfsschaal. Zeer geschikt voor agrarische industrie, food-processing en groo-horeca/retail. Energie is direct toepasbaar in het eigen bedrijf. Lokale verwerking bespaart op transportkosten, vermijdt contaminatie van afvalstromen en scheelt een hoop in de administratie.

  Adresgegevens
  6545CA, Nijmegen

  Website
  www.enki-energy.com

  Toegevoegd door
  markvanderham


  Naar de volledige kaart