Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Er is toekomst voor het (robuust) telen van algen, zo blijkt uit een haalbaarheidsstudie (febr. 2011). Vooral wanneer er wordt opgeschaald naar grotere bedrijfseenheden kan het economisch aantrekkelijk worden om algen te telen.

Algenteelt voor veevoer zit nu nog in de fase van onderzoek, experimenten en kleinschalige initiatieven. Er moet een stap gezet worden om van laboratorium en kleine initiatieven te komen tot algen als landbouwgewas voor de agrarische sector en een afgeleide algenverwerkende industrie. Als tussenstap is het aanleggen van een algenproefboerderij van 10 hectare noodzakelijk. Doel van dit project is het proces te versnellen en ervaring op te doen met een relatief grootschalige pilot. Om de mogelijkheden hiervoor in het Eemsdeltagebied te verkennen heeft DHV in opdracht van het toenmalige Platform Groene Grondstoffen een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd.

In 2010 formuleerde het  Platform Groene Grondstoffen drie uitgangspunten:

1. De omvang van het proefproject moet ongeveer 10 hectare zijn. Wanneer kennis is opgebouwd om 10 hectare te beheersen, kan verder worden opgeschaald naar een omvang die het voor de (agrarische) marktsector interessant maakt om in te stappen, d.w.z. naar een bedrijfsniveau van 50-150 hectare.

2. De proefboerderij is gericht op algen voor het gebruik in diervoeders. Diervoerders kennen een grote afzetmarkt en algen zijn vanwege het hoge eiwitgehalte bij uitstek geschikt voor toepassing in veevoer.

3. Belangrijk nevendoel is om zo min mogelijk raffinagestappen te introduceren voordat de alg aan het veevoeder kan worden toegevoegd en nauwelijks of geen opslag(tijd).

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en...