Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

13
Dec
Gepost door Monique Mooren

NVRD roept op tot gezamenlijke innovatieagenda kunststofketenpartners

Gepubliceerd op 13 december 2017

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt nogmaals dat innovatie in de hele keten onontbeerlijk is om te komen tot een circulaire kunststofketen. Zo zitten er nog goed recyclebare en waardevolle stromen in de mixfractie en in het residu dat vernietigd wordt na sortering. En laat het onderzoek zien dat 28% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht sowieso niet recyclebaar is. Voor 16% niet ideaal recyclebare verpakkingen wordt nog aan een oplossing gewerkt. Opdrachtgever van het onderzoek, de Koninklijke NVRD, roept alle ketenpartners dan ook op om met een gezamenlijke innovatieagenda te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat veel leden van de NVRD zich afvragen hoe het staat met de samenstelling en recyclebaarheid van kunststof verpakkingen die ze inzamelen en laten uitsorteren en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat in de mix-stroom die uitgesorteerd wordt nog ongeveer de helft goed recyclebare verpakkingen zitten. En ook in de sorteerrest is nog 8 tot 13 procent goed recyclebaar kunststof aanwezig. Tot slot blijkt zelfs in het restafval nog een kleine hoeveelheid goed recyclebare verpakkingen (7%) te zitten.
Lees hier verder.
Bron: WUR
‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Het kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een klimaat...

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen. De ...

Begin mei opent naar verwachting de nieuwe subsidieregeling 'Beleidsexperiment CO2-reductie industri...